Isikuandmete Kaitse Põhimõtted

38 minutit lugemist
Näita Rohkem

TEIE ISIKUANDMETE KAITSE ON MEILE VÄGA OLULINE!

Meile pole oluline mitte ainult teie naha hooldus ja kaitse. Samuti peame väga oluliseks teie isikuandmete kaitset. Seetõttu austame teie privaatsust ja soovime, et saaksite meid usaldada nii andmekaitse kui ka nahahoolduse vallas. Teavitame teid alati läbipaistvalt sellest, milleks me teie andmeid vajame ning kas ja kui kaua me neid hoiame.

1.      Üldteave

            1.1.       Isikuandmete töötlemine.

            1.2.       Vastutav töötleja.

            1.3.       Andmesubjektide õigused.

            1.4.       Saajad (üldteave)

2.      Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel

            2.1        Hostimine.

            2.2        Hinnangud ja arvustused

            2.3        Küpsised/tööriistad

                        2.3.1         Consentmanager CMP – keskne küpsiste haldusplatvorm.

                        2.3.2         Beiersdorf Simplicity

                        2.3.3         Google Analytics

                        2.3.4         A/B testimine

                        2.3.5         Google Ads (endine Google Adwords) Eesmärk/teave:

                        2.3.6         Google Analyticsi reklaamifunktsioonid.

                        2.3.7         Google Campaign Manager

                        2.3.8         Adform.

                        2.3.9         (Veebisaidi) Facebook kohandatud vaatajaskonnad / konversioon („Facebook Pixel“)

                        2.3.10      Floodlight toimingud/DV360.

                        2.3.11      Sotsiaal-pistikprogrammid.

                        2.3.12      YouTube’i videod.

                        2.3.13      Google Tag Manager

                        2.3.14      Loyjoy vestlus.

                        2.3.15      Kasutaja loodud sotsiaalmeedia sisu (squarelovini kaudu)

                        2.3.16      Hotjar

                        2.3.17      Friendly Captcha.

                        2.3.18      TikTok Piksel

                        2.3.19      Tulemuslikkuse reklaamivõrgustik Awin.

3       Osutatavad lisateenused (nii veebipõhised kui ka võrguühenduseta)

            3.1        Ühenduse võtmine, suhtlemine ja koostöö.

            3.2        Uudiskiri

            3.3        Kampaaniad (nt auhinnamängud, toodete järele proovimised)

4       Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekule vastuväidete esitamine või selle tagasivõtmine

 

1. Üldteave

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile teavet isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaidi ja sellega seotud teenuste kasutamisel. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide veebisaitide või teenuste kohta, mis viitavad sellele privaatsuspoliitikale.

1.1.Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 tähenduses igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt nimi, aadress, e-posti aadress jne.

1.2.Vastutav töötleja

Isikuandmete töötlemise eest isikukaitseandmete üldmääruse artikli 4 artikli 7 tähenduses vastutab: NIVEA Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (vt meie trükist).

Andmekaitseametniku kontaktandmed: +48 61 87 46 100; info@beiersdorf.com või saatke kiri vastutava töötleja postiaadressile, kus saajana on märgitud „Andmekaitseametnik“.

Mõned andmetöötlustoimingud võivad toimuda teiste vastutavate töötlejate vastutusel. Sel juhul on see ära toodud nende tegevuse vastavas kirjelduses allpool. 

1.3.Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina, keda andmetöötlustegevus mõjutab, on teil seadusesätete kohaselt oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

Teil on ka õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebus järelevalveasutusele.

Kui töötleme mõnda teie ülalnimetatud õigust, võime küsida teilt teie isikut tõendavat dokumenti. Lisateavet teie andmete töötlemise kohta leiate jaotisest 3.1[Link].

 • juurdepääsuõigus;
 • õigus parandamisele ja kustutamisele;
 • õigus töötlemise piiramisele;
 • õigus andmete teisaldatavusele;
 • õigus vastuväite esitamisele.

1.4.Saajad (üldteave)

Saajatele, kes on loetletud alloleva jaotise saajate lõigus, edastame kogutud andmed töötlemiseks asjaomastele siseosakondadele ja teistele Beiersdorf Groupi sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele ja lepingulistele töötlejatele nõutavate eesmärkide kohaselt. Samuti edastame andmed järgmistele saajatele:

- Platvormi/hostimisteenuse osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

- Analüütiliste teenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

- IT-tugiteenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

- Ametiasutused: Juriidilise kohustuse korral jätame endale õiguse avaldada teie kohta teavet, kui oleme kohustatud edastama selle pädevatele asutustele või õiguskaitseorganitele: Isikukaitseandmete üldmääruse artikli 6 lõige 1 c (juriidiline kohustus).

Lisateavet leiate iga jaotise saajate lõigust.

 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel

Meie veebisaiti külastades ja kasutades kogume teie isikuandmeid. Sellest jaotisest leiate lisateavet veebisaidi spetsiifiliste protsesside ja vahendite kohta, eriti välistelt partneritelt. Lisateavet protsesside kohta, mis võivad toimuda ka võrguühenduseta kontekstis, leiate jaotisest 3.

2.1 Hostimine

Eesmärk/teave:
Meie veebisaiti külastades ja kasutades seda ainult informatiivsel eesmärgil, s.o kui te ei registreeru ega anna meile muul viisil teavet, kogume ainult neid isikuandmeid, mida teie brauser meie serverisse edastab ja mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebisaiti kuvada ning tagada stabiilsuse ja turvalisuse.

Kasutatud küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
- Platvormi/hostimisteenuse osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

- IT-tugiteenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Link jaotisele 1.4].

Kustutamine:
Logifailid kustutatakse 7 päeva pärast.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (õigustatud huvi).

2.2 Hinnangud ja arvustused

Eesmärk/teave

Kasutajatel võib olla võimalus anda hinnanguid ja ülevaateid toodete ning protsesside kohta või muid hinnanguid veebisaidi pakkumuste raames kasutustingimuste kohaselt. Seetõttu kogume andmeid, mille olete meile esitanud sisu hindamise ja arvustamise kaudu.

Kui see veebisait nõuab salajaste andmete jaoks konkreetset nõusolekut, töötleme ka teie salajast terviseteavet (nt piltide või sisukirjelduse kaudu) või andmeid, mis paljastavad rassilist või etnilist päritolu, eriti mis puudutab nahaprobleemide korral sobivate toodete arvustusi.

Meie õigustatud huvi on, et kasutajad saaksid toodete kohta oma arvamust avaldada ja et need arvustused ilmuksid kolmandate isikute veebisaitidel pseudonüümitud kujul.

Kasutame teie esitatud andmeid kasutustingimuste kohaselt selleks, et avaldada ja talletada teie arvustusi ja hinnanguid meie kodulehel. Teie arvustus avaldatakse teie hüüdnime/pseudonüümiga. Arvustusi võidakse enne avaldamist kontrollida. Jätame endale õiguse kustutada kommentaare, kui need tunnistatakse kolmanda poole poolt ebaseaduslikuks. Lisateavet leiate meie kasutustingimustest.

Samuti kasutame teie esitatud andmeid oma õigustatud huvides, tagamaks, et teie arvustus ei põhine petturlikul käitumisel, automaatsetel programmidel ega robotitel. Seetõttu on võimalik, et teile saadetakse e-posti aadressile kinnitamiseks kinnitusmeil, välja arvatud juhul, kui olete kasutajakonto kaudu sisse loginud.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad" [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad

- Platvormi/majutuse pakkuja

- Klienditoe pakkuja

- Pettuste ennetamise teenuse osutaja (kolmandate isikute veebilehtedel avaldamiseks).

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Lisateavet selle teema kohta leiad siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/Vastuväide

Kasutajate isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks pärast kasutajakonto kustutamist või pärast konkreetse taotluse esitamist. Nende kasutajate isikuandmed, kes on saanud ainult kinnitusmeili või kellel pole kasutajakontot, kustutatakse või tehakse anonüümseks pärast kustutamistaotlust. Avaldatud arvustused jäävad tavaliselt nähtavaks avaldatud hüüdnime/pseudonüümi all, kui te just ei taotle eraldi kustutamist.

Õiguslik alus:

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a koos isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 9 (2) a GDPR (nõusolek)

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (õigustatud huvi)

2.3 Küpsised/tööriistad

See veebisait kasutab küpsiseid või muud tehnoloogiat/tööriistu, nagu pikslid, kohalik salvestusruum, sildid, ID-d või välisteenused (edaspidi „küpsised ja tööriistad“) ning neid kasutatakse meie veebisaidi külastamisel ja kasutamisel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille teie brauser salvestab teie seadmesse teabe või pildifailide (nt pikslite) salvestamiseks. Järgmine kord, kui külastate meie veebisaiti samas seadmes, edastatakse küpsistesse salvestatud teave seejärel kas meie veebisaidile („Esimese osapoole küpsis“) või teisele veebisaidile, kuhu küpsis kuulub („Kolmanda isiku küpsis“).

Salvestatud ja tagastatud teabe kaudu tunneb veebisait ära, et olete sellele seadmes kasutatava brauseriga juba sisenenud ja seda külastanud. Kasutame seda teavet veebisaidi kujundamiseks ja kuvamiseks teie eelistustele vastaval optimaalsel viisil. Sellega seoses tuvastatakse teie seadmes ainult küpsis ise. Teie isikuandmeid salvestatakse ainult teie sõnaselgel nõusolekul või juhul, kui see on hädavajalik teile osutatava teenuse kasutamiseks ja teile juurdepääsuks.

See veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid ja tööriistu, mille ulatust ja funktsionaalsust selgitatakse allpool:

 1. Tüüp A: Tehniline/vaatajaskonna mõõtmine – tagamaks, et nõutud teenust on võimalik osutada koos põhianalüüsiga. (ePrivaatsuse direktiivi 2002/58/EÜ kohaselt pole nõusolek vajalik).
 2. Tüüp B: Funktsionaalsus ja jõudlus – lisatööriistad meie veebisaidi toimivuse/atraktiivsuse mõõtmiseks ja (isikupärastatud) lisafunktsioonide pakkumiseks.
 3. Tüüp C: Turundus – veebisaitidevahelised tööriistad turundusprofiilide koostamiseks kasutaja käitumise põhjal

Lisateavet selle privaatsuspoliitika kohta leiate meie veebisaitidel kasutatavate tööriistade kirjeldusest. Kui see veebisait kasutab nõusoleku haldusplatvormi,  leiate lisateavet sealt.

Pange tähele, et järgmises alajaotises loetletud tööriistu ei pruugita pidevalt kasutada.

2.3.1 Consentmanager CMP – keskne küpsiste haldusplatvorm

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab nõusoleku haldamise tööriista Consentmanager (www.consentmanager.net), et saada nõusolekut andmetöötluseks ja küpsiste või sarnaste funktsioonide kasutamiseks. Consentmanageri abil on teil võimalik anda oma nõusolek meie veebisaidi funktsionaalsuste, nt väliste elementide integreerimiseks, voogesituse, statistilise analüüsi, mõõtmise ja isikupärastatud reklaami integreerimiseks. Consentmanageri abil saate anda või tagasi lükata oma nõusoleku kõigi või üksikute eesmärkide või funktsioonide jaoks. Valitud sätteid saab hiljem muuta. Consentmanageri integreerimise eesmärk on lasta meie veebilehe kasutajatel otsustada ülalnimetatud funktsioonide üle ning osana meie veebilehe edasisest kasutamisest pakkuda võimalust muuta juba tehtud seadistusi. Consentmanageri abil töödeldakse isikuandmeid ja teie lõppseadmest pärinevat teavet, näiteks IP-aadressi.

Andmete töötlemisega aitab Consentmanager meil täita oma juriidilisi kohustusi (nt kohustus esitada tõendeid). Meie huvi andmete töötlemisel seisneb selles, et küpsiste ning muude funktsioonide kasutamisel talletatakse kasutajasätted ja eelistused. Tööriist Consentmanager talletab teie andmeid niikaua, kuni teie kasutajasätted on aktiivsed.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja on Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Rootsi

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine:
Andmed kustutatakse 13 kuu möödudes. Teie tehtud valikut (nõusolek/säte) hoitakse üks aasta ja seda saab vaadata Küpsiste-Sätete leheküljel. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas. Saate oma valikud alati kustutada, kui kustutate brauseris olevad küpsised.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (lepinguga sarnane olukord);
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks)

2.3.2 Beiersdorf Simplicity

Eesmärk/teave

Veebisait kasutab tarkvara Matomo veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja regulaarseks täiustamiseks. Tarkvara aitab tagada veebisaidi korrektse toimimise, eriti selle funktsioonid toimivuskontrolli kaudu (nt navigatsiooniprobleemide tuvastamiseks või selleks, et serveris oleks piisavalt võimsust). Saadud statistika võimaldab meil ka veebisaiti täiustada ja kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Teie IP-aadress muudetakse automaatselt anonüümseks.

Küpsised/tööriistad Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad" [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad

Platvormi/majutuse pakkuja

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/loobumine

Kogutud isikuandmed kustutatakse ühe päeva möödudes. Teie IP-aadress tehakse automaatselt anonüümseks. Selle tööriista saate inaktiveerida küpsiste sätetes. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Õiguslik alus:

Artikkel 6 (f) (õigustatud huvi, mis tagab veebisaidi toimimise ja statistilise kasutamise)

2.3.3 Google Analytics

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Ireland Ltd. („Google“) veebianalüüsi-teenust. Google Analyticsi konfiguratsiooni oleme muutnud ainult mõõtmise funktsiooniks, välja arvatud juhul, kui on antud eraldi nõusolek edasiste reklaamifunktsioonide jaoks.

Google Analytics kasutab kindlat tüüpi küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Google Analyticsi poolt mõõtmiseks seatud küpsised on esimese isiku küpsised, mis tähendab, et andmesubjektide küpsiste väärtused on iga kliendi jaoks erinevad (st puudub üks Google Analyticsi küpsise ID, mida kasutatakse kõigil Google Analyticsit kasutavatel saitidel). Küpsise abil loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse üldiselt Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Google Analyticsit kasutatakse ainult koos IP-anonüümseks muutmisega. IP-aadressid on vaikimisi anonüümseks muutnud Google ja lisaks meie.

Google kasutab seda teavet meie nimel, et analüüsida teie selle veebisaidi kasutamist, koostamaks aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ning osutamaks veebisaidi ja Interneti kasutamisega seotud lisateenuseid.

Me kasutame Google Analyticsit oma veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja regulaarseks täiustamiseks. Võime kasutada saadud statistikat oma pakkumuse parandamiseks ja muuta selle teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks. Samuti saame teavet oma saidi toimivuse kohta (näiteks navigatsiooniprobleemide tuvastamiseks).

Google Analyticsi konfiguratsioonis tagasime, et Google saab need andmed kui andmetöötleja ja seepärast ei tohi neid andmeid oma tarbeks kasutada. „Google Analyticsi reklaamifunktsioonide“ konfiguratsioon ei sõltu sellest ja seda kirjeldatakse allpool olevas jaotises, eeldusel et seda kasutatakse ka sellel veebisaidil.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Andmete maksimaalne hoiuaeg: kuni 26 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.4 A/B testimine

Eesmärk/teave:
Sellel veebisaidil tehakse ka kasutajate käitumise analüüse nn A/B testimise teel. Olenevalt teie profiiliülesannetest saame näidata teile oma veebisaite veidi erineva sisuga. See võimaldab meil oma teenuseid analüüsida ja regulaarselt täiustada ning muuta need teile kui kasutajale huvitavamaks.

Nende analüüside jaoks salvestatakse teie arvutisse küpsised. Sel viisil kogutud teave salvestatakse eranditult ELis asuvasse serverisse. Küpsiste salvestamist saate takistada, tehes oma brauseri tarkvara abil soovitud sätted.

Enne analüüside tegemist töödeldakse IP-aadresse edasi lühendatud kujul, et välistada otsene isiklik kontakt. Teie brauseri edastatud IP-aadressi ei liideta teiste meie kogutud andmetega.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad" [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:

Andmed on kättesaadavad meie ELis asuvatele analüüsiteenuste osutajatele.

Kustutamine ja vastuväide:

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 2 aastat (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 25 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.5 Google Ads (endine Google Adwords)
Eesmärk/teave:

Google Adsi konversioon

Kasutame Google Adsi teenuseid, et juhtida tähelepanu oma atraktiivsetele pakkumustele väliste veebisaitide kuulutuste (nn Google Ads) abil. Reklaamikampaaniate andmete põhjal saame määrata, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed. Oleme huvitatud teile huvipakkuvate reklaamide näitamisest, meie veebisaidi teie jaoks huvitavamaks muutmisest ja reklaamikulude õiglase arvestuse saavutamisest.

Google edastab reklaame niinimetatud reklaamiserverite kaudu. Selleks kasutame reklaamiserveri küpsiseid, mille kaudu saab mõõta edu mõõtmise parameetreid, näiteks reklaamide sisestamist või kasutajate klõpsamisi. Kui sisenete meie veebisaidile Google'i reklaami kaudu, salvestab Google Ads teie seadmesse küpsise. Selle küpsise kordumatu küpsise ID, reklaami näitamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane näitamine (asjakohane vaatamisjärgsete konversioonide jaoks) ja loobumisteave (märge, et kasutaja ei soovi enam, et tema poole pöördutakse) salvestatakse tavaliselt analüüsiväärtustena.

Need küpsised võimaldavad Google'il teie Interneti-brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab Adsi kliendi veebisaidi lehti ja tema seadmesse salvestatud küpsis ei ole aegunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja on reklaamil klõpsanud ja sellele lehele ümber suunatud. Igale Adsi kliendile määratakse erinev küpsis. Küpsiseid ei saa seetõttu Adsi klientide veebisaitide kaudu jälgida. Me ei kogu ega töötle ülalnimetatud reklaamimeetmete raames isikuandmeid. Saame Google'ilt ainult statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute põhjal saame tuvastada, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Me ei saa lisaandmeid reklaammaterjalide kasutamise kohta ja me ei saa selle teabe põhjal kasutajaid tuvastada.

Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser Google’i serveriga automaatselt otseühenduse. Me ei mõjuta Google'i selle tööriista kasutamisega kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning teavitame teid seetõttu oma teadmiste põhjal: reklaamide konversiooni integreerimisel saab Google teabe, mida nimetasite meie Interneti-esinemise sobivaks osaks või klõpsasite meie teadaandel. Kui olete mõnes Google'i teenuses registreeritud, võib Google seostada teie külastuse teie kontoga. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutajad saavad teie IP-aadressi ja salvestavad selle.

Google Adsi uuesti turundamine

Kasutame Google Adsi teenuses uuesti turundamise funktsiooni. Uuesti turundamise funktsioon võimaldab meil esitada meie veebisaidi kasutajatele nende huvidest lähtuvaid reklaame Google’i reklaamivõrgustiku veebisaitidel (Google’i otsingus või YouTube’is, nn „Google’i reklaamid“, või muudel veebisaitidel). Selleks analüüsitakse meie veebilehel kasutajate suhtlust, nt mis pakub kasutajale huvi, et saaks kuvada kasutajatele sihitud reklaami ka pärast meie veebisaidi külastamist teistel lehtedel. Selleks salvestab Google küpsised nende kasutajate brauseritesse, kes külastavad Google'i Display-võrgustikus Google'i teenuseid või veebisaite. Seda küpsist kasutatakse nende kasutajate külastuste registreerimiseks. Numbrit kasutatakse veebibrauseri unikaalseks tuvastamiseks konkreetses seadmes.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link]

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.6 Google Analyticsi reklaamifunktsioonid

See veebisait kasutab tavapärastele funktsioonidele lisaks ka Google Analyticsi laiendatud funktsioone (Google Analyticsi reklaamifunktsioonid). Sellel veebisaidil rakendatud Google Analyticsi reklaamifunktsioonid hõlmavad järgmist:

 • Google Display-võrgustiku näitamiste aruandlus
 • Google Analyticsi demograafia ja huvide aruandlus
 • Uuesti turundamise vaatajaskonnad, mis põhinevad konkreetsetel käitumis-, demograafilistel ja huvide andmetel, jagades neid loendeid Google Adsiga
 • Integreeritud teenused, mis nõuavad, et Google Analytics koguks andmeid reklaamimise eesmärgil, sh andmete kogumine reklaamiküpsiste ja identifikaatorite kaudu
 • Google Signaalid, et saada rohkem teavet teie kohta, kui olete oma Google'i kontole sisse logitud brauseris, millega sellele veebisaidile sisenete. See funktsioon on aktiivne ainult siis, kui olete andnud oma Google'i seadetes täiendavalt nõusoleku andmete jagamiseks/reklaamide isikupärastamiseks.

  Seetõttu kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks koos esimese isiku küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsiseid) ning Google'i reklaamiküpsiseid ja identifikaatoreid.

  Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad" [Küpsiste osa 2.3 Link].

  Saajad:
  Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

  Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2.

  Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

  Kustutamine/tühistamine:
  Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

  Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

  Õiguslik alus:
  Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.7 Google Campaign Manager

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab ka Google'i veebiturundustööriista Campaign Manager. Campaign Manager kasutab küpsiseid kasutajate jaoks asjakohaste reklaamide kuvamiseks, kampaania toimivusaruannete täiustamiseks või selleks, et kasutaja ei näeks samu reklaame rohkem kui üks kord. Google kasutab küpsise ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja võib seega takistada nende kuvamist rohkem kui üks kord. Campaign Manager võib kasutada küpsiste ID-sid reklaamipäringutega seotud nn konversioonide kogumiseks. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ja hiljem külastab sama brauseriga reklaamija veebisaiti ning ostab sealt midagi.

Teie brauser loob meie veebisaidi külastamisel Google’i serveriga automaatselt otseühenduse. Meil ei ole mingit mõju Google'i poolt selle tööriista kasutamisega kogutud andmete ulatusele ja edasisele kasutamisele ning seetõttu teavitame teid meie teadmiste põhjal: Campaign Manageri integreerimisel saab Google teabe, et olete võtnud ühendust meie Interneti-kohaloleku osaga või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete mõnes Google'i teenuses registreeritud, võib Google seostada teie külastuse teie kontoga. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutajad saavad teie IP-aadressi ja salvestavad selle.

Campaign Manageri küpsised (nt nimega DoubleClick või Floodlight) võimaldavad meil mõista, kas teete meie veebisaitidel toiminguid pärast seda, kui olete Campaign Manageri kaudu Google’is või mõnel muul platvormil mõnda meie esitlust/videoreklaami vaadanud või ühe kaudu klõpsanud (konversioonide jälgimine). Campaign Manager kasutab seda küpsist, et mõista sisu, millega olete meie veebisaitidel suhelnud, et saaksite teile hiljem sihitud reklaame saata.

Kasutatud küpsised: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (näiteks garantiikoopia) võib meiega kontakteeruda nagu mainitud punktid 1.2 

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.8 Adform

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab Adform A/S Taani veebiturunduse tööriista Adform. Adform kasutab meie veebisaidil jälgimist küpsiste ja sarnaste ID-del põhinevate jälgimistehnoloogiate kaudu (lühike küpsis). Adformi küpsis paigutatakse meie veebisaidile kohe, kui olete oma nõusoleku andnud. Adformi küpsis paigutatakse ka siis, kui vaatate Adformi kaudu meie reklaami, mis on paigutatud kolmandate osapoolte veebisaitidele ja olete sellel veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustunud.

Adformi küpsiste paigutamise õiguslik alus on teie nõusolek. Isikuandmeid kogutakse analüütilistel eesmärkidel ning Adformi klientide, sealhulgas meie, reklaamikampaaniate optimeerimise ja isikupärastamise eesmärgil. Adformi küpsis kogub meilt või meie reklaammaterjalidelt järgmisi andmeid: küpsise ID, seadme tüüp/ID, veebisaidil või reklaamikandjal klõpsamise aeg, veebisaidi või reklaamikandja URL, teie seadme poolt automaatselt saadetud teave ( sealhulgas keeleseade, IP-aadress, demograafilised andmed) huviandmed, küpsise või muu ID-ga seotud sotsiaaldemograafilised andmed.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Adform A/S, Taani

Ühine kontroll:

Meie ja Adform oleme ühised vastutavad töötlejad isikuandmete kogumisel ja nende Adformile avaldamisel Adformi küpsise abil ning ühiste vastutavate töötlejatena. Lepingus määratakse kindlaks, kes vastutab teatud andmekaitsekohustuste täitmise eest ja kes vastutab teie andmekaitseõigustega seotud järelmeetmete eest. Adform vastutab teie päringutele vastamise ja teie andmekaitseõiguste eest (nt teabe andmise kohustus, teie õigus vastuväiteid esitada jne). Oma õiguste kasutamiseks võite võtta ühendust Adformiga järgmisel lingil [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Sellega seoses võite ka meiega ühendust võtta. Küpsiste nõusoleku saate igal ajal ja põhjust avaldamata tagasi võtta, võttes ühendust Adformiga või desaktiveerida tööriistad, nagu allpool kirjeldatud.

Kui Adform töötleb andmeid oma eesmärkidel, on Adform ainus vastutav andmetöötleja ja vastutab ainuisikuliselt reklaamikampaaniate ja sihtrühmade optimeerimise eest. Adform analüüsib küpsiste ja ID-de kaudu kogutud andmeid, et pakkuda Adformi klientide (sh meie) nimel sihitud reklaamioste, nagu on kirjeldatud Adformi privaatsuspoliitikas. Klõpsake siin [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy], et saada lisateavet Adformi töötlemise kohta, sealhulgas seda, millal Adform teie andmed kustutab.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 13 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.9 (Veebisaidi) Facebook kohandatud vaatajaskonnad / konversioon („Facebook Pixel“)

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab niinimetatud Facebook Pixelit ja sotsiaalvõrgustiku Facebook Conversions API-t, mille on koostanud Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Meta) järgmistel eesmärkidel:

 • (Veebisaidi) Facebooki kohandatud vaatajaskonnad

  Kasutame uuesti turundamise eesmärgil Facebook Pixelit ja Conversions API-t, et saaksime teiega 180 päeva jooksul uuesti ühendust võtta. See võimaldab meil kuvada huvipõhiseid reklaame („Facebook Ads“) veebisaidi kasutajatele, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku Facebook või muid veebisaite, mis kasutavad samuti seda tööriista. Sel moel tekitame huvi teile huvipakkuvate reklaamide kuvamise vastu, et muuta meie veebisait või pakkumised teie jaoks huvitavamaks.

 • Facebooki konversioon

Kasutame ka Facebook Pixelit ja Conversions API-t, tagamaks et meie Facebooki reklaamid vastavad kasutajate potentsiaalsetele huvidele ega oleks tüütud. Facebook Pixeli abil saame jälgida Facebooki reklaamide efektiivsust statistiliste ja turu-uuringute eesmärgil, vaadates, kas kasutajad suunati pärast Facebooki reklaamil klõpsamist meie veebisaidile (nn konversioon).

Kasutatavate turundustööriistade (Facebook Pixel ja Conversions API) tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga niipea, kui olete nõustunud teie nõusolekut nõudvate küpsiste kasutamisega. Facebook Pixeli integreerimise ja Conversions API kasutamise kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et olete avanud meie Interneti-kohaloleku veebisaidi või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete Facebooki teenuses registreerunud, saab Facebook määrata külastuse teie kontole.

Neid andmeid töötleb Facebook Facebooki andmepoliitika raames. Spetsiaalset teavet ja üksikasju Facebook Pixeli, Conversions API ja selle funktsionaalsuse kohta leiate Facebooki abialast.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Ühine andmetöötleja

Selle protsessi käigus andmete kogumise ja edastamise eest vastutame ühiselt ettevõttega Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Meta). See kehtib järgmistel eesmärkidel:

 

 • individuaalsete või sobivate reklaamide loomine, samuti nende optimeerimine;
 • kaubanduslike ja tehingutega seotud sõnumite edastamine (nt Messengeri kaudu).

  Järgmisi protsesse ühistöötlemine ei hõlma:

 • pärast kogumist ja edastamist toimuva protsessi eest vastutab ainuüksi Meta;
 • aruannete ja analüüside koostamine koond- ja anonüümsel kujul toimub töötlejana ja on seega meie vastutusel.

  Oleme Metaga sõlminud ühiseks vastutavaks haldamiseks lepingu, millega saab tutvuda siin: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. See leping määrab vastutused isikukaitseandmete üldmäärusest tuleneva kohustuse täitmiseks seoses ühise andmetöötlemisega.

  Vastutava töötleja ja Meta andmekaitseametniku kontaktandmed leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy.

  Oleme Metaga kokku leppinud, et Metat saab kasutada andmesubjekti õiguste kasutamise kontaktpunktina (vt jaotist 1.3). Ilma piiranguteta, andmesubjektide õiguste jurisdiktsioon ei ole piiratud.

  Lisateavet selle kohta, kuidas Meta isikuandmeid töötleb, sealhulgas selle õiguslikku alust ja lisateavet andmesubjektide õiguste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy. Andmeid edastame ühise vastutava halduse raames, lähtudes õigustatud huvist isikukaitseandmete üldmääruse artikli 6 (1) f kohaselt.

  Infot andmeturbe tingimuste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ja teavet tüüplepingu tüüptingimuste alusel töötlemise kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

  Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

  Kustutamine/tühistamine:
  Selle tööriista saate inaktiveerida küpsisesätete kaudu siin [Küpsiste osa Link]ja sisseloginud kasutajatele veebiaadressil
  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

  Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

  Õiguslik alus:
  Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.10 Floodlight toimingud/DV360

Otstarve/teave:

See veebisait kasutab DV360 Floodlighti märgist selleks, et määrata meie reklaamikampaaniate efektiivsust konkreetse reklaami näitamise sageduse piiramiseks teile ja ainult nende reklaamide kuvamiseks, mis on olulised teile ja teie huvides. Täpsemalt öeldes kogutakse ja säilitatakse teavet reklaamidest, millele olete klikkinud, samuti teie varasemaid toiminguid kolmanda isiku veebisaidil. Google kasutab küpsise ID-d, et registreerida see, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse ja seega saab vältida nende kuvamist rohkem kui üks kord. Peale selle saab Google kasutada küpsise ID-sid niinimetatud konversioonide registreerimiseks, mis on seotud reklaamipäringuga. See on nii näiteks sel juhul, kui kasutaja näeb Google’i reklaami ning hiljem külastab meie veebisaiti sama brauseriga ja ostab sealt midagi. Küpsised ei sisalda mis tahes isikut puudutavat informatsiooni, nagu e-posti aadressid, nimed või aadressid.

Kasutatud turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Floodlighti märgise kaudu ühendamisel saab Google informatsiooni, et te olete külastanud meie veebisaidi osa või olete klikkinud meie reklaamivormile.  

Peale selle võimaldavad kasutatud Floodlighti märgised meil aru saada, kas te teete kindlaid toiminguid meie veebisaidil pärast seda, kui olete vaadanud ühte meie reklaami kuvamist/videot mõnel teisel platvormil või olete sellele klikkinud (konversiooni jälgimine). Google kasutab seda küpsist sisu mõistmiseks, millega olete meie veebisaidil kokku puutunud selleks, et saata hiljem teile suunatud reklaami. 

Küpsis/töövahendid Tüüp C. Lisateavet leiate osast „Küpsised/töövahendid” [Küpsiste osa 2.3. Link]

Saajad:

Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Sobiva kaitsestandardina sõlmiti lepingulised eritingimused GDPR-i artikli 46 kohaselt. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, mis langevad adekvaatsuse otsuse alla, rakendub ka adekvaatsuse otsus. Rohkem teavet selle teema kohta on avaldatud siin: Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Teisi vastuvõtjaid saab leida üldisest vastuvõtjate osast 1.4. [Osa 1.4 Link].

  Kustutamine/tagasivõtmine:

Selle töövahendi saate inaktiveerida küpsise seadistuste kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kasutusiga: kuni 180 päeva pärast viimast toimingut (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadistanud see veebisait)

Õiguslik alus:

Art 6 (1) GDPR (nõusolek)

 

2.3.11 Sotsiaal-pistikprogrammid

Eesmärk/teave:
Meie veebisaitidel kasutatakse sotsiaalvõrgustike (Facebook, X, Pinterest) sotsiaal-pistikprogramme (pluginaid), eelkõige Facebooki nuppu „Jaga“ või „Jaga sõpradega“, kelle veebisaiti facebook.com haldab Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa. Tavaliselt on pistikprogrammid tähistatud Facebooki logoga.

Peale Facebooki kasutame Xi pistikprogramme (pakkuja: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ja Pinterest (pakkuja: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa).

Andmekaitse kaalutlustel oleme tahtlikult otsustanud mitte kasutada oma veebisaitidel sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Selle asemel kasutame lahendust Shariff. Lahenduse Shariff abil saame ise kindlaks teha, millal ja kas andmed edastatakse sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Sel põhjusel ei toimu pärast meie veebisaidile sisenemist automaatset andmeedastust sotsiaalvõrgustikesse, nagu Facebook, X või Pinterest. Andmed edastatakse sotsiaalvõrgustikesse ainult siis, kui klõpsate aktiivselt suhtlusvõrgustiku nupul. Sel juhul loob teie veebibrauser ühenduse sotsiaalvõrgustiku serveritega. Klõpsates nupul (nt „Edasta“, „Jaga“ või „Jaga sõpradega“) nõustute, et teie brauser loob lingi suhtlusvõrgustiku serveritele ning edastab kasutusandmed asjakohase suhtlusvõrgustiku operaatorile ja vastupidi. Meil ei ole mingit mõju nende andmete olemusele ja ulatusele, mida sotsiaalvõrgustikud seejärel koguvad.

Sotsiaalvõrgustiku pakkujad salvestavad teie kohta kogutud andmeid kasutajaprofiilidena ja kasutavad neid reklaamide, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudlusele orienteeritud kujundamise eesmärgil. Selline hindamine toimub eelkõige (ka sisselogimata kasutajatele) õiglase nõudluse reklaami esitamiseks ja selleks, et teavitada teisi suhtlusvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväiteid esitada, kusjuures peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust pistikprogrammide pakkujatega. Pistikprogrammide kaudu pakume teile võimalust suhelda sotsiaalvõrgustike ja teiste kasutajatega, et saaksime oma pakkumist täiustada ja teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta.

Saajad:
Peamised teenuseosutajad:

- Meta Platforms Ireland Limited, Iirimaa

- X Corp., USA

- Pinterest Inc., USA.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine:
Kustutamise eest vastutavad peamised teenuseosutajad.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.12 YouTube’i videod

Eesmärk/teave:
Oleme oma veebisaidile integreerinud YouTube'i videod, mis on salvestatud aadressil http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebisaidilt. Need kõik on integreeritud laiendatud andmekaitserežiimi, st, kui te ei klõpsa videotel nende esitamise alustamiseks, siis teie kui kasutaja kohta ei edastata andmeid YouTube'i. Alles siis, kui esitate videoid, edastatakse järgmises lõigus nimetatud andmed YouTube’ile. Meil ei ole sellele andmeedastusele mingit mõju.

Videote esitamisel saab YouTube teabe, et olete jõudnud meie veebisaidi alamlehele ja võite paigutada turunduseesmärkidel lisatööriistu. Kui olete Google'isse sisse logitud, seotakse teie teave otse teie kontoga.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tühistamine:
Kustutamise eest vastutavad peamised teenuseosutajad.

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsise sätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.3.13 Google Tag Manager

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab Google Tag Manageri. See teenus võimaldab veebisaidi silte hallata liidese kaudu. Google Tag Manager rakendab ainult silte. See tähendab, et küpsiseid ei kasutata ja isikuandmeid ei salvestata. Google Tag Manager käivitab teised sildid, mis omakorda koguvad vajaduse korral andmeid. Google Tag Manager ei pääse aga neile andmetele juurde. Kui inaktiveerimine on tehtud domeeni või küpsise tasemel, jääb see kehtima kõigi jälgimismärgendite puhul, kui need on rakendatud Google Tag Manageriga.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine:
Google Tag Manager ei salvesta isikuandmeid.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (õigustatud huvi).

2.3.14 Loyjoy vestlus

Eesmärk/teave
See veebileht pakub võimalust meiega personaalselt suhelda. Vestluses saate esitada küsimusi või osaleda vestlusroboti kaudu küsitlustes või auhinnamängudes, tellida uudiskirju või olla osa lojaalsusprogrammist. Seetõttu kogume suhtluse kohta teie esitatud erinevaid andmeid. See annab meile ka võimaluse andmeid statistilistel eesmärkidel analüüsida ja hinnata.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad” [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad
Peamine teenuseosutaja: Loyjoy GmbH, Münster Saksamaa. Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/Loobumine
Vestlused kustutatakse vestlusrobotis automaatselt 365 päeva möödudes. Kasutaja saab andmed varem kustutada vestlusroboti menüüs ja kasutada oma privaatsuse lisaõiguseid. Olenevalt valitud eesmärkidest (auhinnamäng, küsitlused, uudiskiri jms) rakendatakse andmete hoidmisel kontekstis nimetatud perioode (vaata allpool).

Selle tööriista saate inaktiveerida küpsiste sätetes. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 24 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)

2.3.15 Kasutaja loodud sotsiaalmeedia sisu (squarelovini kaudu)

Otstarve/teave:

See veebisait pakub funktsiooni sotsiaalmeedia kasutajate sisu näitamiseks pärast nende kinnitamist. Sisu, mida näete töövahendi piires, põhineb funktsionaalsetel küpsistel (nt keelel, viimati allalaaditud ja nähtud vool) ja see on teie mugavuse huvides. Me kasutame andmeid ka analüüsi ja statistika jaoks. Lisateavet leiate aadressilt: https://squarelovin.com/privacy

Küpsis/töövahendid Tüüp B. Lisateavet saate leida osast „Küpsised/töövahendid" [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:

Peamine teenuseosutaja: Anchor Media GmbH, Saksamaa. Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Sobiva kaitsestandardina sõlmiti lepingulised eritingimused GDPR-i artikli 46 kohaselt. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, mis langevad adekvaatsuse otsuse alla, rakendub ka adekvaatsuse otsus. Rohkem teavet selle teema kohta on avaldatud siin: Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Teisi vastuvõtjaid saab leida üldisest vastuvõtjate osast 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine:

Selle töövahendi saate inaktiveerida küpsise seadistuste kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kasutusiga: kuni 12 kuud (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadistanud see veebisait)

Õiguslik alus:

Art 6 (1) GDPR (nõusolek)

2.3.16 Hotjar

Teave/eesmärk:

Kasutame Hotjari meie kasutajate vajaduste paremaks mõistmiseks ning selle teenuse ja kasutuse optimeerimiseks. Hotjar on tehnoloogiateenus, mis aitab meil paremini mõista meie kasutajate tegevust (nt seda, kui palju aega nad seal veedavad ja milliseid lehti külastavad, milliseid linke nad klikkimiseks valivad, mis meeldib kasutajatele ja mis ei meeldi jne) ning see võimaldab meil luua ja säilitada oma teenust kasutajate tagasiside põhjal. Hotjar kasutab küpsiseid ja muud tehnoloogiat andmete kogumiseks meie kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta. See hõlmab seadme IP-aadressi (see võetakse teie seansi jooksul ja salvestatakse identifitseerimata kujul), seadme ekraani suurust, seadme tüüpi (unikaalseid seadme identifikaatoreid), teavet brauseri kohta, geograafilist asukohta (ainult riiki) ja eelistatud keelt, mida kasutatakse meie veebisaidi kuvamiseks. Hotjari salvestused ei saa sisaldada teie isikuandmeid, nagu kontole sisselogimised või maksete üksikasjad, kuna tekst on varjatud.

Hotjar salvestab selle teabe meie nimel varjunimega kasutaja profiili. See kasutab seansi taasloomiseks küpsiseid ja Hotjaril on lepinguga keelatud müüa meie nimel kogutud andmeid.

Küpsis/töövahendid Tüüp B. Lisateavet saate leida osast „Küpsised/töövahendid” [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad:

Peamine teenuseosutaja: Hotjar Ltd, Malta

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Sobiva kaitsestandardina sõlmiti lepingulised eritingimused GDPR-i artikli 46 kohaselt. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, mis langevad adekvaatsuse otsuse alla, rakendub ka adekvaatsuse otsus. Rohkem teavet selle teema kohta on avaldatud siin: Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2. 

Teisi vastuvõtjaid saab leida üldisest vastuvõtjate osast 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/tagasivõtmine:

Me salvestame ajutiselt meie veebisaidi külastajate IP-aadresse sellega seotud toimingute mõõdikute jaoks (s.o andmed, mis on seotud sellega, kui hästi meie tarkvara toimib meie saidil) ning rakenduse vigade jälgimiseks ja neile jälile saamiseks. Me ei pääse neile IP-aadressidele juurde kunagi ilma mis tahes töötamise või turvavajaduseta. Me kustutame need IP-aadressid automaatselt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.

Hotjari salvestused kustutatakse pärast iga seanssi.

Selle töövahendi saate inaktiveerida küpsise seadistuste kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kasutusiga: kuni 365 päeva pärast viimast toimingut (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadistatud see veebisait)

Õiguslik alus:

Art 6 (1) GDP (nõusolek)

2.3.17 Friendly Captcha

Eesmärk/teave

Teatud juhtudel kasutab veebileht robotilõksu Friendly Captcha, et takistada automaatsetel programmidel/robotitel tekstiväljade kasutamist. See aitab muuta meie veebilehte turvalisemaks ja vältida kasutajatele rämpsposti saatmist. See on ka meie õigustatud huvi ja nii täidame oma seadustest tulenevaid kohustusi. 

Lisateave: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/  

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad” [Küpsiste osa 2.3 Link].

Saajad 
Peamine teenuseosutaja Friendly Captcha GmbH, Saksamaa.  

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Osa 1.4 Link].

Kustutamine/loobumine 
IP-aadress muudetakse anonüümseks kohe pärast andmete kogumist. 

Õiguslik alus  
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) c (töötlemine on vajalik seadustest tuleneva kohustuse täitmiseks) 
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töödeldakse ülal kirjeldatud õigustatud huvi alusel)

2.3.18 TikTok Piksel

  Otstarve/teave:

See veebisait kasutab niinimetatud TikTok Piksli tööriista sotsiaalvõrgustikust TikTok (EL jaoks: TikTok Technology Limited, Iirimaa ja TikTok Information Technologies UK Limited, Inglismaa). See võimaldab meie veebisaidi kasutajatega uuesti ühendust võtta siis, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku TikTok.

TikToki piksli kaudu loob teie brauser otseühenduse TikToki serveritega niipea, kui te olete nõustunud küpsiste kasutamisega, mis nõuavad nõusolekut. Piksel saab teavet selle kohta, et te olete külastanud meie veebisaidi teatud lehekülge või olete klikkinud mõnele meie reklaamidest. 

Seejärel kasutab TikTok neid andmeid oma kasutajatele suunatud ja isikupärastatud reklaamide kuvamiseks ning huvidel põhinevate kasutajaprofiilide loomiseks. Kasutajatelt kogutud andmed on anonüümsed ja neid kasutatakse ainult reklaamide efektiivsuse määramiseks.

TikTok saab samuti teie IP-aadressi ja muu teabe kasutaja seadme kohta, nagu turundusidentifikaator, kasutatud seade, külastatud veebisait ja aeg. TikTok kasutab neid andmeid meie veebisaidi kasutajate identifitseerimiseks ja nende toimingute sidumiseks TikToki kasutaja kontoga. TikTok töötleb neid andmeid omal vastutusel alates edastamise hetkest. Meil ei ole mingit mõju edasisele töötlemisele TikToki poolt.

Teavet selle kohta, kuidas TikTok kogub, kasutab ja kaitseb TikToki piksliga kogutud teavet, leiate täpsemalt TikToki kasutajate privaatsuspoliitika alt: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Küpsis/töövahendid Tüüp C. Lisateavet leiate osast „Küpsised/töövahendid” [Küpsiste osa 2.3 Link]

Saajad:

Ühine kontrollija:

Me vastutame ühiselt koos ettevõtetega TikTok Technology Limited Iirimaal ja TikTok Information Technologies UK Limited Inglismaal (TikTok) selle protsessi osana andmete kogumise ja edastamise eest. See kehtib järgmiste eesmärkide korral.

 • Hindamine ja ülevaate esitamine
 • Arendaja andmete ja/või sündmuse andmete kogumine ja edastamine

Seetõttu ei hõlma ühine töötlemine järgnevaid töötlemistoiminguid.

• Reklaamide tähtsuse määramine ja parandamine üksikisikute suhtes.

Reklaami saatmise optimeerimine TikTokiga.

• Kasutaja ohutuse, uurimis- ja arendustegevuse parandamine TikToki toodete ja teenuste terviklikkuse tagamiseks ja parandamiseks

Me oleme ühiseks kontrollimiseks sõlminud lepingu Metaga, millele on juurdepääs siin: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Selles lepingus on määratud vastutus kohustuste täitmiseks GDPRi järgi ühise kontrollimise suhtes.

TikToki kontrollija ja andmekaitse töötaja kontaktandmed leiate siit: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Me oleme TikTokiga kokku leppinud, et TikTokki saab kasutada andmete subjektiivse õiguse kasutamise kohana. Piirdumata ainult selle tingimusega ei ole andmete subjektiivse õiguse jurisdiktsioon piiratud.

Me edastame andmeid ühise kontrollimise raames õigustatud huvide alusel GDPRi artikli 6 (1) kohaselt.

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Sobiva kaitsestandardina sõlmiti lepingulised eritingimused GDPR-i artikli 46 kohaselt. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, mis langevad adekvaatsuse otsuse alla, rakendub ka adekvaatsuse otsus. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Teisi vastuvõtjaid saab leida üldisest vastuvõtjate osast 1.4.

Kustutamine/tagasivõtmine:

Selle töövahendi saate inaktiveerida küpsise seadistuste kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kasutusiga: kuni 180 päeva pärast viimast toimingut (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadistanud see veebisait)

Õiguslik alus:

Art 6 (1) GDPR (nõusolek)

2.3.19 Tulemuslikkuse reklaamivõrgustik Awin

Otstarve/teave:

Me osaleme tulemuslikkuse reklaamivõrgustikus AWIN. AWIN paneb küpsised teie arvutisse, et saaksime määrata meie veebisaidi külastust kindla allika järgi (niinimetatud sidusettevõtte lingid). Nende küpsiste panemisega saab määrata reklaamikampaania edu ja teha vastavat arvete saatmist võrgustiku raames. Teiste sõnadega on küpsisesse pandud teave selle kohta, millal klikiti konkreetsele reklaamikeskkonnale seadmes. AWIN kogub samuti teavet kasutaja seadme, nt kasutatud operatsioonisüsteemi ja brauseri kohta.

Küpsis/töövahendid Tüüp C. Lisateavet leiate osast „Küpsised/töövahendid” [Küpsiste osa 2.3 Link]

Saajad:

Peamine teenuseosutaja:  AWIN AG, Berlin, Saksamaa

Edastamine kolmandatesse riikidesse on võimalik. Sobiva kaitsestandardina sõlmiti lepingulised eritingimused GDPR-i artikli 46 kohaselt. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, mis langevad adekvaatsuse otsuse alla, rakendub ka adekvaatsuse otsus. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Teisi vastuvõtjaid saab leida üldisest vastuvõtjate osast 1.4. [Osa 1.4 Link]

Kustutamine/tagasivõtmine:

Selle töövahendi saate inaktiveerida küpsise seadistuste kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allosas.

Küpsise kasutusiga: kuni 5 päeva pärast viimast toimingut (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadistanud see veebisait)

Õiguslik alus:

Art 6 (1) GDPR (nõusolek)

3. Osutatavad lisateenused (nii veebipõhised kui ka võrguühenduseta)

Peale meie veebisaidi veebipõhise kasutamise osutame mitmesuguseid muid teenuseid, mille jaoks töötleme teie isikuandmeid ka võrguühenduseta kontekstis.

Vastupidi punktile 1.2 [Link] on mõnel juhul allpool osutatavate teenuste vastutav töötleja Beiersdorf Company, keda on suhtluse osana juba nimetatud. Kui seetõttu viidatakse selle privaatsuspoliitika osadele, nt lingi kaudu, ja vastutav töötleja on juba nimetatud, nt e-kirja või kampaaniakaardi jaluses/allkirjas, siis on see isik vastutav töötleja isikukaitseandmete üldmääruse artikli 4 (7) kohaselt.

3.1 Ühenduse võtmine, suhtlemine ja koostöö

Eesmärk/teave:

Meiega suheldes ja/või koostööd tehes, näiteks meili teel, kontaktivormi kaudu meie kodulehel või andmevahetusplatvormil, olgu selleks kas tarbija, katseisiku, äripartneri või kliendina, me hoiame ja töötleme teie edastatud andmeid (teie e-posti aadress, vajaduse korral teie nimi ja telefoninumber või vestluse käigus edastatud isikuandmed) selleks, et näiteks vastata teie küsimustele ja päringutele või ärilise kirjavahetuse eesmärgil.

Tarnijatega tehtava koostöö vallas oleme rakendanud sisehindamisprotsessi, mille eesmärk on meie õigustatud huvidest lähtudes parandada ärisuhteid, töötades välja „tegevuskava“. Üldjuhul töötleme ainult ettevõtte kohta käivat teavet, kuid järeldusi saab teha Teie kui kontaktisiku kohta, kui tarnijatega suhtlemisel vaadatakse läbi reageerimisaeg, usaldusväärsus ja läbipaistvus.

Kui võtate meiega tarbijana telefoni teel ühendust, võime teilt küsida, kas telefonikõne võib kvaliteedi tagamise ja koolitusmeetmete eesmärgil salvestada. Kui nõustute salvestamisega, töötleme kogu teavet, mida te meiega kõne ajal jagate (suhtlussisu, võimaluse korral ka tundlikud (tervise)andmed, samuti teie telefoninumber ja muud isikuandmed).

Suhtlemise käigus tekkivate andmete töötlemisel on meil õigustatud huvi töödelda andmeid seadusest tulenevate nõuete kohaselt, ettevõttesiseseks kontrolliks või olenevalt suhtlussoovist.

Saajad ja allikad:

Terrorismi vastu võitlemiseks oleme seadusega kohustatud võrdlema sanktsioonide nimekirjadega. Seetõttu töötleme teie andmeid ka selleks, et täita nende nimekirjadega võrdlemise õiguslikke nõudeid. Töötleme teie andmeid ka Beiersdorfi kontsernis kuritegude ja muude väärtegude ennetamiseks ja uurimiseks, riskide hindamiseks ja kontrollimiseks, sisesuhtluseks ja halduseesmärkidel. Kui sidusettevõte teatab vajadusest teie kui tarnijaga koostööd teha, jagame tehtud koostööst saadud kogemusi ka sidusettevõttega.

Kui olete äripartner, võrdleme teie andmeid eksitavate tarnijate avaldatud nimekirjadega (nt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Bundesanzeiger Verlag GmbH hoiatusnimekirjadega), et teha võimalike maksete kohta teadlik otsus. Samuti kontrollime regulaarselt teatavatel juhtudel (nt lepingute sõlmimisel) teie krediidivõimet. Meie õigustatud huvi on finantsriski minimeerimine. Selleks teeme koostööd krediidiagentuuridega, kellelt saame vajalikud andmed. Selleks edastame teie nime ja kontaktandmed krediidiasutustele.

Kui olete äriklient või partner, võib olla vajalik edastada teie isikuandmed ettevõtte tehingu raames potentsiaalsetele ostjatele. Hoolsuskontrolli käigus töödeldakse tavaliselt anonüümseks muudetud andmeid. Siiski võib konkreetsetel üksikjuhtudel osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Meie õigustatud huvi seisneb ettevõtte tehingu tegemises.

Samuti edastame andmed järgmistele saajatele:

 • kliendi- ja tarbijateenuste osutajad;
 • platvormi ja hostimisteenuse osutaja.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisaks kinnitati platvormi ja hostimisteenuse osutaja juures siduvad ettevõttereeglid. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Link jaotisele 1.4].

Kustutamine ja vastuväide:

Kustutame selles kontekstis tekkinud andmed, kui salvestamine pole enam vajalik, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadusega ettenähtud hoidmiskohustused või tuleb järgida aegumistähtaegu.'

Tarbijapäringute korral meie sisemise tarbijahaldustööriista kaudu kustutatakse isikuandmed tavaliselt ühe aasta möödudes, kui muid seaduslikke hoiutähtaegu ei rakendata. Erandina hoitakse andmeid kauem, kui need on vajalikud õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

Kõnede salvestisi hoitakse maksimaalselt 90 päeva.

Saate esitada nendele protsessidele vastuväiteid punktis 4 toodud nõuete kohaselt [Link jaotisele 4].

Õiguslik alus:

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a koos isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 9 (2) a (nõusolek: telefoni salvestamine);

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (töötlemisel lepingu või lepinguga sarnase olukorra kontekstis);

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks);Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töötlemine toimub ülal kirjeldatud õigustatud huvi kohaselt).

3.2 Uudiskiri

Eesmärk/teave
Uudiskiri sisaldab uudiseid, pakkumusi ja lisateavet valitud Beiersdorfi kaubamärkide kohta. Uudiskirja tellijaks hakates saate teie antud nõusoleku alusel e- posti teel personaalset teavet toodete ja teenuste kohta või pakkumusi osaleda kampaaniates (nt erinevad konkursid või toote järele proovimised).

Uudiskirja tellijana saate alati teie vajadustele kohandatud uudiskirja (kui uudiskiri on „isikustatud“, „individualiseeritud“ või „kohandatud“). Me hindame teie oste ja klikke veebilehel või uudiskirjas, et luua teile asjakohast teavet.

Kui see veebileht pakub osalemist lojaalsusprogrammis, on see uudiskiri osa sellest lojaalsusprogrammist.

Saajad
- Platvormi/majutuse pakkuja

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Platvormi/majutuse  on heaks kiitnud siduvad ettevõtte lisareeglid. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Link jaotisele 1.4].

Kustutamine/Loobumine:
Kogutud andmed kustutatakse automaatselt hiljemalt 24 kuu möödumisel pärast viimast uudiskirjale vastamist (nt ei avata, ei olda aktiivne). Kui te ei soovi enam uudiskirja saada, saate igal ajal selle tellimisest loobuda. Klikkige igas uudiskirjas olevale lingile ja teid suunatakse tellimusest loobumise protsessi või saatke meile e-kiri loobumise kohta.

Kui teie profiili ei kinnitatud nn topeltregistreerimise käigus, kustutatakse teie profiil hiljemalt kuue kuu pärast.

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)

3.3 Kampaaniad (nt auhinnamängud, toodete järele proovimised)

  Eesmärk/teave

Kui te osalete auhinnamängudes või sarnastes kampaaniates, kasutame teie esitatud isikuandmeid kampaania korraldamiseks. Lisateavet selle kohta leiate kampaania tingimustest.

Saajad
- Platvormi/majutuse pakkuja

- Klienditoe pakkuja

- Saatmisteenuse osutaja (nt näidiste, auhindade saatmiseks)

- Välised agentuurid kampaaniate toetamiseks

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Platvormi/majutuse pakkuja on heaks kiitnud siduvad ettevõtte lisareeglid. Lisateabe saamiseks (nagu garantiikoopia) võite võtta meiega ühendust nii, nagu on nimetatud punktis 1.2.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. [Link jaotisele 1.4].

Kustutamine
Teie andmed kustutatakse pärast kampaania lõplikku töötlust (vt osalemise tingimusi), kui see ei ole vastuolus seadustest tulenevate hoiukohustuste või aegumistähtaegadega.

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) b (lepinguga sarnane olukord)

  4. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekule vastuväidete esitamine või selle tagasivõtmine

Kui olete andnud nõusoleku (GDPRi artikli 6 lõige 1) oma andmete töötlemiseks, saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete need meile edastanud.

Kui lähtume teie isikuandmete töötlemisel huvide kaalumisest (GDPRi artikli 6 lõige 1 punkt f), võite töötlemisele vastu olla. Seda juhul, kui töötlemine ei ole vajalik eelkõige teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, mis on toodud funktsioonide ja teenuste kirjelduses. Sellise vastuväite esitamisel palume teil selgitada põhjuseid, miks me ei peaks teie isikuandmeid töötlema nii, nagu oleme seda teinud. Teie põhjendatud vastulause korral uurime olukorda ja me kas lõpetame edasise andmete töötlemise, kohandame seda või esitame teile oma mõjuvad kaitset väärivad põhjused, mille alusel töötleme neid andmeid edasi.

Samuti võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele reklaami ja andmeanalüüsi eesmärgil. Oma vastuväited saate esitada ülalnimetatud vastutava töötleja kontaktandmetel.