Isikuandmete Kaitse Põhimõtted

32 minutit lugemist
Näita Rohkem

TEIE ISIKUANDMETE KAITSE ON MEIE JAOKS OLULINE
Oleme oma privaatsuspoliitikas teinud muudatusi, mille eesmärk on tagada suurem läbipaistvus selles osas, milliseid andmeid me säilitame, samuti selles osas, miks on need vajalikud meie osutatavate parimate võimalike teenuste tagamiseks. Tehtud muudatused puudutavad eelkõige isikuandmete profileerimise ja töötlemise põhimõtteid.  

Püüdleme oma teenuste ja toimingute pideva parendamise ning isikuandmete kaitsmise poole, seega võib käesolev privaatsuspoliitika muutuda. Seoses sellega soovitame regulaarselt kontrollida selle dokumendi sisu uuendusi.

Eucerin  ei hoolitse me mitte ainult teie naha eest. Samuti peame väga tähtsaks teie isikuandmete kaitset. Sellepärast austame teie privaatsust ja tahame, et teie usaldaksite meid isikuandmete kaitse osas sama palju kui nahahoolduses. Anname teile alati teada, milleks teie andmeid on vaja ja kui kaua me neid hoiame. See võimaldab teil endal otsustada, mis otstarbeks võime teie andmeid kasutada. Parima kaitse tagamiseks toimub teabe saatmine alati krüpteeritult. Kui te ei soovi oma andmete kasutamist, teavitage meid sellest, näiteks e-kirjaga.

 

1. Üldinfo
1.1. Isikuandmete töötlemine
1.2. Haldaja
1.3. Andmesubjektide õigused
1.4. Andmete avalikustamine asutustele
1.5. Isikuandmete vastuvõtjad
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel
2.1 Cookies (st küpsised)
2.1 Cookies (st küpsised) 2.1.1 Vajalikud küpsised (tüüp A) 2.1.2 Tõhususpõhised ja funktsionaalsed küpsised (tüüp B) 2.1.3 Nõusolekul põhinevad küpsised (tüüp C) 2.1.4 Kõigi küpsisefailide haldamine ja kustutamine 2.2 Võrgustiku analüüs 2.2.1 Google Analytics 2.2.2 A/B testimine 2.3 Sotsiaalmeedia pistikmoodulid 2.4 Social Login 2.5 Video YouTube'i portaalis 2.6 Veebiturundus 2.6.1 Google Ads (varem Google Adwords) 2.6.1.1 Google Adsi konversioon 2.6.1.2 Google Adsi taasturundamine 2.6.2 Google Remarketing 2.6.3 Campaign Manager (varem Doubleclick) 2.6.4 Adform 2.6.5 (Veebileht) Facebook Custom Audiences („Facebook Pixel”) 2.7 Google Tag Manager 2.8 Captcha  3. Muud pakutavad teenused (online ja offline) 3.1 Kontakt/suhtlus/koostöö 3.2 Kampaaniad (nt loteriid, uuringud, tootekatsetused)   3.3 Hinnangud ja arvustused 3.4 Surveys 4. Isikuandmete töötlemisele nõusoleku andmise vaidlustamine või tagasivõtmine 5. Andmesubjekti õiguste teostamine 6. Andmete ohutus 7. Täiendamine ja muutmine


1. Üldteave

Isikuandmete puutumatuse poliitika eesmärk anda kasutajale ülevaade oma isikuandmete töötlemisest meie veebi ning sellega seotud teenuste kasutamisel. Käesoleva isikuandmete puutumatuse poliitikat kasutatakse kõikidel isikuandmetega seotud veebisaitide või teenuste puhul.


1.1. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi GDPR) artikli 4 tähenduses on isikuandmed kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt eesnimi, aadress, meiliaadress jne.


1.2. Haldaja
Isikuandmete töötlemise eest vastutav üksus GDPRi artikli 4 punkti 7 tähenduses on: Poznanis asuv ettevõte NIVEA Polska sp. z o.o. (OÜ), aadress: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, Poola (vt meie jalus).
Andmekaitseinspektori kontaktandmed: telefoninumber: +48 61 87 46 100 või inspektori postiaadress: ido[at]beiersdorf.com märkega „andmekaitseinspektorile”.


1.3. Andmesubjektide õigused
Isikuandmete töötlemist puudutava andmesubjektina on teil õigusnormide alusel oma isikuandmetega seoses järgmised volitused:
• juurdepääsuõigus;
• õigus isikuandmeid parandada ja kustutada;
• õigus isikuandmete töötlemist piirata;
• õigus andmeid üle kanda ning 
• õigus vastuväiteid esitada. 


Pealegi on teil õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta järelevalveasutusele. 
Eespoolnimetatud õiguste kasutamisel võime teilt paluda isikut tõendava dokumendi esitamist. Rohkem infot oma andmete töötlemise kohta leiate punktist 3


1.4. Andmete avalikustamine asutustele
Juriidilise kohustuse korral andmete edastamiseks pädevatele asutustele või õiguskaitseasutustele jätame endale õiguse teie isikuandmete avaldamiseks. 


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c

Õigusaktidest tuleneva kohustuse korral võib NIVEA edastada teie isikuandmed ka teistele üksustele.

Andmesubjektide isikuandmete edastamiseks (nt meie veebilehele sisselogimisel saadud andmete edastamiseks kolmandate poolte valduses olevatele veebilehtedele või suhtlusportaalidele nagu Facebook või Twitter) on alati vaja teie selgesõnalist nõusolekut.

Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  

Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses.

Isikuandmete puutumatusest lähtudes on kõik isikuandmete vastuvõtjad vastavalt märgitud.

 

1.5. Isikuandmete vastuvõtjad
Edastame kogutud andmed töötlemiseks asjakohastele sisemistele osakondadele, Beiersdorfi grupiga seotud üksustele või välistele teenuseosutajatele, lepinguliselt volitatud töötlejatele, ettevõtjale (nt veebimajutajatele, sisuhaldussüsteemiga tegelevatele üksustele, kõnekeskuse tüüpi teenuste pakkujatele, kliendi-/tarbijate halduse teenuste pakkujatele, turundusagentuuridele, postiteenuste osutajatele, transporditeenuste üksustele, teenuste pakkujatele, klientide andmebaasile) vastavalt nõutavate eesmärkide (nt veebilehe/rakenduse kuvamine ning selle sisu konfigureerimine, veebilehel avaldamine, kontakti väljaselgitamine, ärikirjavahetus, klienditeenindus, isiklik konsultatsioon, postipakkide saatmine, reklaamikampaaniate läbiviimine, reklaamimeetmete teostamine). Veebimajutusteenuste või platvormi pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärinevatele andmetele. Asjakohase andmekaitsemeetmena oleme nende teenuste pakkujatega kokku leppinud lepingu tüüptingimuste suhtes kooskõlas GDPRi artikliga 46, nad võivad olla ka (lisaks) Privacy Shieldi poolt sertifitseeritud.  Rohkem infot selle kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_ee


Teie andmed edastatakse meie kliendisuhete haldamise platvormile, millele pääsevad ligi ka teenuste pakkujad tehniliseks toeks ja teabelehtede implementeerimiseks. NIVEA sõltub professionaalsete väliste üksuste toetusest teabelehtede saatmisel ja analüüsil. Selliseid koostööd tegevaid üksusi nimetatakse samuti teie isikuandmete vastuvõtjateks, sest oma teenuste osutamise tõttu on neil juurdepääs andmetele. Teie isikuandmete vastuvõtjad on meie usaldusväärsed partnerid: meediaagentuurid, IT-ettevõtted, reklaamiagentuurid, mahtsaadetiste teenuste osutajad ning veebimajutaja. Kõik eelnimetatud isikuandmete vastuvõtjad tegutsevad ainult meie korraldusel ja kasutavad teie isikuandmeid vaid teabelehega seotud teenuse jaoks. Need ettevõtted on meiega lepinguliselt seotud ja neil ei ole võimalust teie andmete abil saavutada muid eesmärke. 


Õigusaktidest tuleneva kohustuse korral võib NIVEA edastada teie isikuandmed ka teistele üksustele.


Andmesubjektide isikuandmete edastamiseks (nt meie veebilehele sisselogimisel saadud andmete edastamiseks kolmandate poolte valduses olevatele veebilehtedele või suhtlusportaalidele nagu Facebook või Twitter) on alati vaja teie selgesõnalist nõusolekut.


Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  
Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses. 


Isikuandmete puutumatusest lähtudes on kõik isikuandmete vastuvõtjad vastavalt märgitud.

 


2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel

Kui te külastate või kasutate meie veebisaiti ainult teabe saamiseks, st te ei registreeri end ega esita meile mingil muul viisil teavet, siis me kogume vaid neid isikuandmeid, mida teie brauser edastab meie serverile. Need andmed on tehnilistel põhjustel olulised ja võimaldavad meie veebisaidi kuvamist ning tagavad stabiilsuse ja turvalisuse.


Töötlemiseks kogutud andmed esitame asjakohastele sisemistele osakondadele ning Beiersdorfi grupiga seotud üksustele või välistele teenuseosutajatele, ettevõtjatele (nt veebimajutajatele, sisuhaldussüsteemiga tegelevatele üksustele) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (veebilehe kuvamine, selle sisu konfigureerimine). 


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f


2.1 Cookies (st küpsised)
Lisaks eespool nimetatud andmetele kasutatakse teie arvutis meie veebilehe külastamisel küpsiseid ja muid tehnilisi lahendusi (edaspidi „küpsised“). Küpsised on väiksed tekstifailid, mida teie brauser hoiab konkreetsete andmete või pildifailide (nt pikslid) salvestamiseks. Järgmine kord, kui sama seadet (arvutit) kasutatakse meie veebilehe külastamiseks, liigub küpsises olev info meie veebisaidile (oma küpsised) või mõnele teisele leheküljele, kus on samuti küpsised („Kolmandate isikute küpsised“).  


Tänu sellele teabele tuvastab veebisait, et te külastasite seda oma brauseri abil. Me kasutame seda infot, et lehekülge paremini kujundada ja seda teie eelistustega optimaalselt sobitada. Selles osas tehakse kindlaks üksnes küpsised teie seadmes. Seejärel salvestatakse teie isikuandmed ainult pärast teie selgesõnalise nõusoleku saamist. See on tungivalt vajalik pakutavate teenuste kasutamiseks.  


Käesolev veebisait kasutab järgnevaid küpsiseid, mille funktsioon on allpool selgitatud.
• Vajalikud küpsised (tüüp A)
• Tõhususpõhised ja funktsionaalsed küpsised (tüüp B)
• Nõusolekul põhinevad küpsised – nt turundus (tüüp C)
Rohkem infot seadistatud ja tööriistade kirjelduses rakendatud küpsiste tüüpide kohta leiate meie veebisaidilt isikuandmete puutumatuse jaotisest.  


2.1.1 Vajalikud küpsised (tüüp A)
Vajalikud küpsised tagavad selle, et meie veebisaiti saab ettenähtud viisil kasutada. Neid küpsiseid kasutame ainult meie ja nii nimetatakse neid oma küpsisteks. See tähendab, et kõiki oma küpsistes salvestatud andmeid kasutatakse vaid meie veebilehel. 
Vajalikud küpsised on selleks, et registreeritud kasutajana jääte meie veebilehele ja all-lehekülgedele sisselogituks. Tänu sellele ei pea te uuesti lehele sisenemisel end jälle sisse logima.


Vajalike küpsiste kasutamine ilma teie loata on võimalik. Sellepärast ei saa neid aktiveerida ega inaktiveerida individuaalselt. Kusjuures te võite igal hetkel inaktiveerida küpsisefaile oma brauseris (vaadake allpool).


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b 


2.1.2 Tõhususpõhised ja funktsionaalsed küpsised (tüüp B)
Funktsionaalsusküpsised võimaldavad talletada meie veebisaidil eelnevalt edastatud teavet (näiteks registreeritud nime või keele valimist) ning selle teabe põhjal pakkuda teile täiustatud ja isikupärastatud funktsioone. Need küpsised koguvad ja salvestavad ainult pseudonüümset teavet, ning nad ei saa jälgida teie liikumist teistel veebisaitidel.


Tõhususpõhised küpsised koguvad teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, et suurendada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust. Need küpsised aitavad meil tuvastada seda, milliseid meie veebilehe all-lehekülgi külastatakse ning mis pakub külastajatele erilist huvi. Kõigepealt registreerime lehekülastuste ja all-lehekülgede külastuste arvu, meie veebilehel kulutatud aja, külastuste järjekorra, otsingusõnad, riigi, piirkonna ning vajaduse korral ka selle linna, kust on tehtud juurdepääs, samuti registreerime veebilehe külastamiseks kasutatavate mobiilseadmete osakaalu. Me registreerime ka liikumised, klõpsamised ning hiirega nihutamised. Tänu sellele saame aru, millised meie veebilehekülje alad pakuvad kasutajatele erilist huvi. Sellel alusel saame paremini kohandada meie veebilehe sisu ning optimeerida pakkumisi. Teie IP-aadress edastatakse ja muudetakse tehnilistel põhjustel automaatselt anonüümseks, tänu millele ei ole võimalik teha järeldusi üksikkasutaja kohta.  


Te võite igal hetkel reguleerida küpsiste seadistusi siin (aktiveerida või inaktiveerida).
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f

 

2.1.3 Nõusolekul põhinevad küpsised (tüüp C)
Küpsiseid, mis pole vajalikud (tüüp A) ja funktsionaalsed ega tõhususpõhised (tüüp B), nt turundusküpsised, kasutatakse ainult teie selgesõnalisel nõusolekul.
Me jätame endale ka õiguse kasutada küpsiste anonüümsest analüüsist kogutud veebilehe külastajate käitumist iseloomustavat teavet selleks, et reklaamida valitud tooteid meie veebisaitidel. Usume, et te kasutate seda võimalust ja et teie internetikäitumise põhjal kuvatud reklaamid või tekstid vastavad teie huvidele. Seetõttu näete vähem reklaame või sisu, mis teid ei huvita. 


Turundusküpsised tulevad reklaamiproffidelt (kolmandate isikute küpsised) ja neid kasutatakse profileeritud reklaami tarbeks vajaliku veebiinformatsiooni kogumiseks.
Nõusoleku mitteandmine (opt-out) internetireklaamis kasutatud küpsistele 


Paljudes riikides, nt Ameerikas, luuakse tarbijate abil internetireklaamis kasutatavaid mitme isiku küpsisefaile ja ka neid on teil õigus hallata. https://www.aboutads.info/choices/ või ELishttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Te võite oma nõusoleku (nõusolekul põhinevate) küpsiste kasutamiseks igal hetkel edasiulatuvalt tagasi võtta läbi asjakohase küpsiste (tüüp C) seadistuse reguleerimise. 
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a


2.1.4 Kõigi küpsisefailide haldamine ja kustutamine
Te võite oma brauseri seadistada niimoodi, et küpsised ei ilmu automaatselt ja teilt küsitakse nõusolekut iga kord enne küpsiste aktiveerimist.  Te võite igal hetkel kõrvaldada uuesti aktiveeritud küpsised. Te võite lähemalt uurida küpsistega seotud üksikasju, lugedes oma brauserist „Help/Abi“-tekste. 


Palume meeles pidada, et küpsiste inaktiveerimine võib piirata meie veebilehe funktsionaalsust. 


2.2 Võrgustiku analüüs


2.2.1 Google Analytics
See veebisait kasutab Google Analyticsit, ettevõtte Google Inc. („Google”) veebisaitide analüüsimise teenust. Google Analytics kasutab konkreetset küpsist mis on salvestatud kasutaja arvutis ja mis võimaldab meie veebilehe kasutamise analüüsi. Küpsise kogutud teave veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal.


Soovime rõhutada, et Google Analytics on selles veebilehes laiendatud koodiga „gat._anonymizelp();” mis tagab anonüümse IP-aadresside registreerimise (nn IP-aadressi peitmine). Tänu sellele, et sellel veebilehel muudetakse IP-aadress anonüümseks, on kasutaja IP-aadress Google’i poolt ELis ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides lühendatud. Ainult erandjuhtudel laaditakse terve IP-aadress Google’i serverisse USA-s ja lühendatakse seal. Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).


Google kasutab meie nimel kogutud teavet meie veebilehe kasutamise analüüsiks, aruanneteks veebiliikluse kohta ja lisateenuste osutamiseks seoses veebilehtede ja interneti kasutamisega. Google võib õiguslikel alustel edastada kogutud andmeid ka kolmandatele isikutele või siis, kui need kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i nimel. Google Analyticsi raames veebibrauseri kaudu edastatud IP-aadress ei ühendu teiste Google’i andmetega.


Kui kasutaja teeb brauseris muudatusi, võib ta takistada küpsiste salvestamist. Samuti võib kasutaja takistada Google‘il andmete kogumist (küpsiste kogutud andmed veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress) ja nende andmete töötlemist sel moel, et laadib alla ja paigaldab brauseri tarkvarapistiku veebilehelt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ee.
Teave kolmandate isikute kohta: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, faks: +353 (1) 436 1001. Google Analyticsi teenusetingimused: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Turvalisuse ja privaatsuse eeskirjade üldine läbivaatamine Google Analyticsis: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ee, ning Google’i isikuandmete puutumatus: https://policies.google.com/privacy?hl=ee.


See veebisait kasutab Google Analyticsit selleks, et kasutajatunnuse abil analüüsida kasutaja liikumist veebilehel sõltumata arvutist. Kasutaja võib arvutites jälgimise Google’i konto kaudu välja lülitada. Selleks kasutage: „Minu andmed“, „Isikuandmed“.
Kasutatud küpsised: Tüüp B Lisateabe saamiseks vt Küpsisefailide jaotist.


Kasutatud küpsiste maksimaalne säilitamisaeg: kuni 12 kuud.
Andmete maksimaalne säilitamisaeg: kuni 26 kuud.
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f
Google Analyticsi reklaamifunktsioonid 


Kui annate oma nõusoleku Google Analyticsi reklaamifunktsioonide kasutamiseks, siis käesolev veebisait kasutab lisaks standardfunktsioonidele ka laiendatud Google Analyticsi funktsioone.  Sellel veebilehel rakendatud Google Analyticsi reklaamifunktsioonid on Google Analytics Demographics ning Interest Reporting.  
Kasutame nii oma küpsiseid (nt cookies Google Analytics) kui ka kolmandate isikute küpsiseid (nt DoubleClick cookies), et anonüümselt hinnata meie külastajate demograafilist profiili, nende omadusi ja huve. Seda teavet kasutame oma veebilehe optimeerimiseks.
Te võite oma osalemist selles jälgimisprotsessis takistada erineval moel: a) seadistades oma brauseri tarkvara; b) seadistades reklaamid oma Google’i brauseris https://www.google.com/ads/preferences/?hl=ee; c) seadistades küpsiste eelistused (klõpsake siia).. Pidage palun meeles, et sellisel juhul ei ole teil võimalust täies ulatuses kasutada funktsionaalseid pakkumisi. 


Säilitamisaeg: kuni 26 kuud


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a 


2.2.2 A/B testimine 

See veebisait teostab ka kasutajate käitumise analüüse nn A/B testide abil. Sõltuvalt profiilide seostamise viisist võime erinevatele kasutajatele esitada erineva sisuga veebilehekülgi. Tänu sellele võime oma teenuseid analüüsida, regulaarselt täiustada ja teha kasutajale huvitavamaks.


Küpsistefailid salvestatakse arvutis nende analüüside läbiviimiseks. Sellel viisil kogutud teave salvestatakse ainult serveris (Saksamaal). Tehes brauseris vastavad muudatused, võib kasutaja takistada küpsiste salvestamist.


Enne analüüside läbiviimist töödeldakse IP-aadressid kokkuvõtlikult ja tänu sellele on välditud otsene isiklik kontakt. Google Analyticsi raames veebibrauseri kaudu edastatud IP-aadress ei ühendu teiste Google’i kogutud andmetega.


Teave isikuandmete kaitse kohta on saadaval analüüsiteenuste väliselt osutajalt ELi riikidest. Kasutatud küpsised: Tüüp B. Lisateabe saamiseks vt Küpsisefailide jaotist.
Kasutatud küpsistefailide maksimaalne säilitamisaeg: kuni 2 aastat (ainult selliste failide puhul, mis on seadistatud sellel veebilehel).
Andmete maksimaalne säilitamisaeg: kuni 25 kuud.


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f


2.3 Sotsiaalmeedia pistikmoodulid

Sotsiaalmeedia pistikmooduleid („pistikmoodulid“) kasutatakse meie internetilehekülgedel. Valikuid „Tee kättesaadavaks“ või „Tee tuttavatele kättesaadavaks“ kasutatakse Facebookis, mille internetilehte: facebook.com haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa, vastutab Facebook.com-i eest Euroopas. Pistikmoodulitel on tavaliselt Facebooki logo.
Lisaks Facebookile kasutame pistikprogramme “Twitterilt” (pakkuja: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ja “Pinterest” (pakkuja: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).


Isikuandmete kaitseks otsustasime oma veebilehel mitte kasutada otseseid sotsiaalmeedia pistikmooduleid. Selle asemel kasutame „Shariff“ lahendust. „Shariffi“ abil võime ise kindlaks määrata, kas ja millised andmed edastatakse sobivale sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Seega veebilehe kasutamisel ei edastata andmeid automaatselt sotsiaalvõrgustikesse nagu Facebook, Twitter või Pinterest. Andmed edastatakse sotsiaalvõrgustikele ainult siis, kui kasutaja klõpsab sobiva sotsiaalvõrgustiku nupule. Sellisel juhul brauser alustab ühendamist sotsiaalvõrgustiku serveritega. Klõpsates sobivale nupule (nt „Anna edasi“, „Tee kättesaadavaks“ või „Tee kättesaadavaks tuttavatele“) nõustub kasutaja sellega, et tema brauser loob ühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveriga ja edastab kasutaja andmeid sotsiaalvõrgustiku operaatorile ja vastupidi. Meil ei ole mõju sotsiaalvõrgustikus kogutud andmete esinduslikkusele ja ulatusele.
Sotsiaalvõrgustik säilitab kasutajate andmeid nende profiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või kasutajatele suunatud veebilehe kujundamisel. Selline andmete kogumine (ka sisselogimata kasutajatelt) on selleks, et tarbijatele ette valmistada ausat reklaami ning teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid sellest, mida teeb kasutaja meie veebisaidil. Kasutajal on õigus keelata oma profiili loomist ja selle õiguse kasutamiseks tuleb võtta ühendust sobiva pistikmooduli operaatoriga. Tänu pistikmoodulile pakume kasutajatele suhtlemisvõimalust sotsiaalvõrgustikus. Niiviisi muudame oma pakkumise paremaks ja huvitavamaks.


Andmeid esitatakse sõltumata sellest, kas kasutajal on pistikmooduli operaatori konto ja kas ta on seal sisse loginud. Kui kasutaja on teatud pistikmooduli juurde sisselogitud, siis seostatakse kogutud andmed otseselt olemasoleva kasutajakontoga. Pärast aktiveerimise nupule vajutamist ja lehe linkimist pistikmooduliga säilitab operaator neid andmeid kasutaja kontol ja avalikustab need kasutaja tuttavatele. Soovitame pärast sotsiaalvõrgustiku kasutamist end regulaarselt välja logida, eriti enne aktiveerimist, sest niiviisi väldite seda, et pistikmooduli operaator seostab teid sotsiaalvõrgustiku profiiliga.
Lähemat infot andmete kogumise eesmärgist ja ulatusest ning nende töötlemise kohta pistikmooduli poolt leiate allpool toodud deklaratsioonides. Allpool toodud leheküljed esitavad kasutajatele lisateavet kasutaja õiguste kohta ja määravad seadistuste valiku isikuandmete privaatsuse kaitsmiseks.


a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php rohkem infot andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=ee. Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Saksamaa; http://www.xing.com/privacy
e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Saksamaa; https://t3n.de/store/page/datenschutz
f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
g) Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, Inglismaa, EC1R 5DF, Suurbritannia; https://flattr.com/privacy]


2.4 Social Login
Kliendikontole registreerumiseks ja sisselogimiseks võib kasutaja autoriseerida oma profiili, kasutades ühte järgnevatest sotsiaalvõrgustikest: Facebook, Twitter või Google.
Selleks on registreerimise või sisselogimise saidil meie veebisaidi poolt hallatud sotsiaalvõrgustike sümbolid. Enne nendega ühenduse võtmist peab kasutaja otseselt andma oma nõusoleku allpool kirjeldatud andmete töötlemiseks ja edastamiseks:


Pärast sobivale sümbolile klõpsamist avaneb uus dialoog (nn rakendus), kuhu peab sisse logima sotsiaalvõrgustiku sisselogimise tunnuste abil. Pärast edukat sisselogimist teavitab võrgustik kasutajat sellest, millised andmed meile registreerimise või sisselogimise protsessi käigus autentimiseks edastatakse. Kasutaja nõusolekul andmete edastamiseks täidetakse ettenähtud registri lahtrid edastatud andmetega. Registreerimiseks või sisselogimiseks vajalik teave on kasutaja eesnimi ning e-posti aadress.


Kui kasutaja on andnud selgesõnalise nõusoleku andmete kasutamiseks, säilitame ja kasutame neid ettenähtud eesmärkidel (käesolevate) puutumatusnormide raames. Meie poolt loodud kliendikontol ei ole sotsiaalvõrgustiku kontoga mingit muud seost peale autentimisprotsessi.
Kasutaja IP-aadress edastatakse sotsiaalvõrgustikule selleks, et läbi viia autentimisprotsess registreerimise ja sisselogimise eesmärgil. Me ei mõjuta andmete kogumise eesmärki, ulatust ega andmete edasise 
töötlemist sotsiaalvõrgustiku poolt:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php rohkem infot andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=ee. Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Facebook Connect

Kui veebisaidil on nupp „Ühenda Facebookiga“, võib kasutaja Facebooki sisse logida meie veebisaidil olevate sisselogimistunnuse abil. Peale selle saab Facebook Connecti kasutaja Facebooki profiilile automaatselt edastada teavet selle kohta, mida kasutaja meie saidil teeb. Sel juhul on pärast nupu aktiveerimist kasutajal võimalus anda nõusolek oma andmetele juurdepääsuks Facebookis ning avaldada oma Facebooki profiilis toimingu kohta teavet. Täiendavate andmete kasutamine (nt kontakt e-posti aadressi kaudu) toimub ainult eelneval selgesõnalisel nõusolekul. Peab meeles pidama, et Facebook saab rakenduse või veebisaidi kohta teavet Facebook Connecti kaudu, sealhulgas ka teavet kasutaja tegemistest. Mõnel juhul saab Facebook piiratud hulgal teavet juba enne veebisaidi või rakenduse autoriseerimist. Facebooki-poolse andmete kogumise, edasise töötlemise ja kasutamise eesmärk ja ulatus ning sellekohased kasutajaõigused ja kasutaja privaatsussätete suvandid on sätestatud Facebooki privaatsuspoliitikas:


Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php, lisateave andmete kogumise kohta: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, samuti http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 


2.5 Video YouTube'i portaalis 
Oleme oma veebilehele kokku kogunud YouTube'i videod, mida hoitakse lehel http://www.YouTube.com ning mida saab taasesitada otse meie veebilehel. Need on kokku kogutud „laiendatud andmekaitserežiimis”, see tähendab, et YouTube'ile ei saadeta mingeid kasutaja andmeid, kui te ei klõpsa mis tahes videole, et seda taasesitada. Allpool nimetatud andmed saadetakse YouTube'ile alles siis, kui kasutaja taasesitab video. Me ei saa sellist andmete ülekannet mõjutada.


Kui kasutaja kuvab veebilehe, saab YouTube teavet kasutaja sisenemise kohta meie veebilehe asjaomasele alamlehele. Lisaks edastatakse käesoleva privaatsuspoliitika jaotises 2 sätestatud andmed. See ei olene sellest, kas kasutajal on YouTube'i konto, mille kaudu ta on sisse loginud, või kasutajakontot ei ole. Kui kasutaja on sisse loginud, seotakse tema andmed otse kontoga. Kui kasutaja ei soovi olla seotud oma YouTube'i profiiliga, tuleb tal enne nupu aktiveerimist välja logida. YouTube säilitab kasutajate andmeid nende profiilidena ning kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või kasutajatele suunatud veebilehe projekteerimise eesmärgil. Selline hindamine tehakse eelkõige selleks (isegi sisselogimata kasutajate puhul), et tagada kasutajatele suunatud reklaam ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid kasutaja tegevusest meie veebilehel. Kasutajal on õigus esitada sellise profiili loomise suhtes vastuväide, kusjuures selle õiguse kasutamiseks tuleb ühendust võtta YouTube'iga.


Lisateavet YouTube'i-poolse andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta saab privaatsuspoliitikast. Sealt leiab ka lisateavet oma õiguste ja seadete suvandite kohta, et kaitsta oma privaatsust:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


2.6 Veebiturundus


2.6.1 Google Ads (varem Google Adwords)2.6.1.1 Google Adsi konversioon 
Kasutame Google Adsi teenuseid, et tõmmata tähelepanu meie ahvatlevatele pakkumistele reklaamimaterjalide abil (nn Google Ads) välistel veebilehtedel. Reklaamikampaaniate käigus kogutud andmete põhjal saame hinnata, kui õnnestunud kasutatud reklaamivahendid olid. Soovime näidata teile reklaame, mis teile huvi pakuvad, ning muuta meie veebileht teile huvitavamaks ja saavutada mõistlikud reklaamikulud. 
Reklaamimaterjalid edastab Google nn reklaamiserverite (Ad Servers) abil. Selleks kasutame serveri küpsiseid, mille abil on võimalik mõõta teatud parameetrite, nt reklaamide paigutamine või kasutajate klõpsud, tarbijateni jõudmise edukust. Kui sisenete meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, talletab Google Ads küpsisefaili teie seadmes. Need küpsisefailid aeguvad tavaliselt 30 päeva pärast ja ei ole mõeldud teie identifitseerimiseks. Nende küpsisefailide jaoks salvestatakse väärtuste analüüsimiseks harilikult unikaalne küpsise identifikaator, kuvamiste arv ühe reklaamipaigutuse kohta (sagedus), viimane kuvamine (oluline konversiooni jaoks pärast kuvamist) ja opt-out-teave (märkimine, milline kasutaja ei soovi, et teda edaspidi lisatakse). 
Need küpsisefailid võimaldavad Google’il teie brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab konkreetseid lehti Google Adsi kliendi veebilehel ja salvestatud küpsised ei ole tema seadmes veel aegunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja on klõpsanud reklaamile ja sellele lehele ümber suunatud. Igale Google Adsi kliendile on omistatud erinev küpsis. Seetõttu ei saa küpsiseid mõõta nende klientide veebilehtede abil. Me ei kogu ega töötle eespool nimetatud reklaamivahendite abil mingeid isikuandmeid. Saame Google’ilt vaid statistilisi analüüse. Nende hinnangute põhjal oleme võimelised hindama, millised kasutatud reklaamivahenditest on eriti tõhusad. Me ei saa mingeid muid andmeid, mis on seotud reklaammaterjalide kasutamisega, eelkõige ei saa me kasutajaid selle teabe põhjal tuvastada.


Tänu kasutatud turundustööriistadele alustab teie brauser automaatselt ühenduse loomist Google’i serveriga. Me ei saa kuidagi mõjutada selle tööriista abil Google’i poolt kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist, seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele. Reklaami konversioonide ühendamise kaudu saab Google teavet, et olete Internetis käivitanud asjaomase osa meie väljapanekust või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete registreerunud mõnes Google’i teenuses, võib Google teie külastuse teie kontoga seostada. Isegi kui te ei ole registreerunud üheski Google’i teenuses või ei ole sisse logitud, on võimalik, et võrguteenuse pakkujad võivad saada ja talletada teie IP-aadressi.


2.6.1.2 Google Adsi taasturundamine 
Kasutame Google Adsi teenustes taasturundamise funktsiooni. Taasturundamisfunktsioon võimaldab meil esitleda meie veebilehe kasutajatele nende huvidel põhinevaid reklaame Google’i reklaamvõrgustikku kuuluvate teiste veebilehtede põhjal (Google’i otsingumootoris või YouTube’is, nn Google Ads, või teistel veebilehtedel). Selleks analüüsitakse kasutajate omavahelist suhtlemist meie veebilehel, nt millised pakkumised pakkusid kasutajale huvi, et oleks võimalik kuvada kasutajatele suunatud reklaame isegi siis, kui meie kodulehte külastatakse teiste veebilehtede kaudu. Selleks talletab Google kasutajate, kes külastavad teatud Google’i veebilehti või veebilehti Google Display Networki võrgustikus, brauserites ühe arvu. Seda arvu tuntakse „küpsisena“ ja kasutatakse nende kasutajate külastuste registreerimiseks. Seda arvu kasutatakse brauseri kordumatuks tuvastamiseks kindlas seadmes ja mitte isiku identifitseerimiseks; isikuandmeid ei salvestata. 


Saate vältida oma osalemist jälgimisprotsessis erinevatel viisidel: a) brauseri asjakohase seadistamisega, eelkõige kolmandate isikute küpsisefailide keelamisega – sel juhul ei saa te kolmandatelt isikutelt mingeid reklaame; b) küpsiste inaktiveerimisega konversiooni jälgimise otstarbel, seadistades oma brauseri nii, et domeen blokeerib küpsised (www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads). See seade kustutatakse koos küpsiste kustutamisega; c) huvidel põhinevate reklaamide inaktiveerimisega, mis on veebilehel http://www.aboutads.info/choices kättesaadava iseregulatsioonikampaania „About ads“ osa. See seade kustutatakse koos küpsisefailide kustutamisega; d) reklaamide püsiva inaktiveerimisega Firefoxis, Internet Exploreris või Google Chrome’i brauseris lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin abil; e) oma küpsiste eelistuste asjakohase seadistamisega (klõpsake siia). Pange tähele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik täielikult kasutada kõiki selle pakkumise funktsioone. 

Lisateavet Google’i-poolse andmete kogumise ja töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast. Sealt leiate täiendavat teavet oma õiguste ja suvandite seadmise kohta oma privaatsuse kaitsmiseks:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy; Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teise võimalusena leiate lisateavet Network Advertising Initiative’i (NAI) veebilehelt http://www.networkadvertising.org
Kasutatavad küpsised: Tüüp C. Lisateabe saamiseks vt lõiku Küpsised
Küpsiste kasutamise aeg: kuni 1 kuu (kehtib ainult sellel veebilehel konfigureeritud küpsiste puhul).
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a

2.6.2 Google Remarketing
Kasutame Google’i taasturundusrakendust, et võtta kasutajaga uuesti ühendust järgneva 540 päeva jooksul. Tänu sellele rakendusele on pärast meie veebilehe külastamist võimalik kuvada meie reklaame, kui kasutaja lehitseb teisi veebilehti. See toimub brauserisse salvestatud küpsisefailide abil, mida Google kasutab kasutaja käitumise registreerimiseks ja hindamiseks erinevate veebilehtede külastamise ajal. Sel moel saab Google kindlaks teha konkreetse kasutaja eelmisi külastusi meie veebilehel. Google kinnitab, et ei ühenda taasturundamise raames kogutud andmeid kasutaja isikuandmetega, mida Google võib talletada. Google kasutab pseudonüümimist, eelkõige taasturundamiseks. 


Kasutatud küpsisefailid: Tüüp C. Lisateabe saamiseks vt küpsisefailide jaotist.


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a


2.6.3 Campaign Manager (varem Doubleclick)

Sellel lehel kasutatakse ka Google’i veebiturundustööriista DoubleClick. DoubleClick kasutab küpsisefaile, et kuvada kasutajatele sobivaid reklaame, parandada kampaaniatõhususe raporteid või vältida samade reklaamide kasutajatele kuvamist rohkem kui ühe korra. Google kasutab küpsisefaili identifikaatorit jälgimiseks, milliseid reklaame konkreetses brauseris kuvatakse, ning nende kuvamise vältimiseks rohkem kui ühe korra. Lisaks võib DoubleClick kasutada küpsisefailide identifikaatoreid reklaaminõuetega seotud konversioonide kogumiseks. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb DoubleClicki reklaami ning külastab seejärel reklaamiandja veebilehte samas brauserid ja teeb seal ostu. Google’i sõnul ei sisalda DoubleClicki küpsisefailid mingeid isikuandmeid.


Kasutaja brauser loob automaatselt otseühenduse Google’i serveriga pärast meie veebilehe külastamist. Me ei saa mõjutada selle tööriista abil Google’i kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning seetõttu teavitame teid sellest meie teadmiste taseme kohaselt: kasutades DoubleClickiga integreerimist, saab Google teavet, et kasutaja on kuvanud meie veebilehe või klõpsanud meie ettevõtte reklaamile. Kui kasutaja on Google’is registreerunud, võib Google seostada kasutaja külastuse tema kontoga. Isegi, kui kasutaja ei ole Google’is registreerunud või sellesse sisse loginud, on võimalik, et müüja on saanud ja salvestanud kasutaja IP-aadressi.
Lisaks võimaldavad DoubleClick Floodlighti küpsisefailid meil aru saada, kas kasutaja sooritab meie veebilehtedel teatud toiminguid pärast mõne meie reklaamivideo vaatamist Google’is või muudel veebiplatvormidel DoubleClicki kaudu või klõpsates mõnele neist videotest (konversiooni jälgimine). DoubleClick kasutab seda küpsisefaili sisu äratundmiseks, millega kasutaja tutvus meie veebilehel, et saata hiljem kasutajale reklaame.


Kasutaja saab jälgimisprotsessist loobuda:
a) brauseri seadete muutmisega, eelkõige kolmandate isikute küpsisefailide keelamisega – sel juhul ei saa kasutaja välistelt müüjatelt mingeid reklaame;  
b) küpsiste inaktiveerimisega konversiooni jälgimise otstarbel, seadistades oma brauseri nii, et domeen blokeerib küpsised (www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads). See seade kustutatakse koos küpsisefailide kustutamisega;  
c) müüjate huvidel põhinevate reklaamide inaktiveerimisega lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, mis on iseregulatsioonikampaania „Teave reklaami kohta“ osa. See seade kustutatakse koos küpsisefailide kustutamisega;  
d) reklaamide püsiva inaktiveerimisega Firefoxis, Internet Exploreris või Google Chrome’i brauseris lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin abil
e) oma küpsiste eelistuste asjakohase seadistamisega (klõpsake siia). Pidage meeles, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik täielikult kasutada kõiki selle pakkumise funktsioone.
Lisaks saab kasutaja takistada Google’il küpsisefailidega loodud ja kasutajapoolse veebilehtede kasutamisega seotud andmete kogumist ja nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades brauseri pistikprogrammi, mis on kättesaadav jaotises „Kuvaseaded“, „DoubleClicki inaktiveerimise laiendus“ lingil https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.
Lisateave Google DoubleClicki kohta on kättesaadav lingil https://www.google.de/doubleclick, teave üldise andmetöötluse kohta Google’is: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; soovi korral leiate lisateavet Network Advertising Initiative’i (NAI) veebilehelt http://www.networkadvertising.org. Google ühines ELi ja USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Kasutatud küpsisefailid: Tüüp C. Lisateabe saamiseks vt küpsisefailide jaotist.


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a


2.6.4 Adform
See veebisait kasutab Adform A/S Denmarki veebiturundustööriista Adform. Adform kasutab küpsiseid kasutajate jaoks asjakohaste reklaamide kuvamiseks, kampaaniate toimivusaruannete parandamiseks või selleks, et kasutaja ei näeks sama reklaami mitu korda. Adform kasutab küpsiste ID-d, et jälgida, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ning vältida nende korduvat kuvamist. Lisaks võib Adform kasutada küpsiste ID-sid reklaamipäringutega seotud konversioonide kogumiseks. See on nii näiteks juhul, kui kasutaja näeb Adformi reklaami ja külastab hiljem sama brauseri kaudu reklaamija veebisaiti ning ostab sealt midagi. Adformi küpsised ei sisalda isiklikku teavet, nagu e-posti aadressi, nime või aadresse.

Pärast meie veebisaidi külastamist loob teie brauser automaatselt otseühenduse Adformi serveriga. Pärast Adformiga ühenduse loomist saab Adform teabe, et te olete külastanud meie veebiväljundi vastavat osa või klõpsanud meie kuulutusele.
Lisaks sellele võimaldavad Adformi küpsised meil aru saada, kas te viite lõpule teatud toimingud meie veebisaidil (veebisaitidel) pärast mõne meie kuva- või videoreklaami vaatamist Adformis või mõnel muul platvormil Adformi kaudu või sellel klõpsates (konversioonide jälgimine). Adform kasutab seda küpsist, et mõista, millise sisuga olete meie veebisaidil (veebisaitidel) suhelnud, et teile hiljem sihitud reklaame saata.
Te saate oma osalemist selles jälgimisprotsessis takistada mitmel viisil: a) kui seadistate oma brauseri tarkvara vastavalt, eriti kui tõkestate kolmandate osapoolte küpsised, ei saa te kolmandatelt pakkujatelt reklaame; b) desaktiveerides Adformi küpsised oma brauseri kaudu veebisaidil https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ ; c), seadistades oma küpsiste eelistused vastavalt (klõpsake siin).
Lisateavet Adformi kohta leiate aadressilt https://site.adform.com/, teavet Adform A/S Denmarki andmekaitse kohta siit: https://site.adform.com/privacy-center/overview.  
Kasutatavad küpsised: tüüp C. Lisateabe saamiseks vaadake küpsiste jaotist https://www.nivea.ee/uksikasjad/cookie-settings.
Küpsise eluiga: kuni 60 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult küpsiste kohta, mille on seadnud asjaomane veebisait).
Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 13 kuud.
Õiguslik alus: art. 6 (1) a, isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM).2.6.5 (Veebileht) Facebook Custom Audiences („Facebook Pixel”)
See veebileht kasutab samuti ettevõtte Facebook Inc. („Facebook”) taasturundusfunktsiooni „Custom Audiences“ reklaami taaskuvamiseks 180 päeva jooksul. See võimaldab veebilehe kasutajatel kuvada huvidel põhinevaid reklaame („reklaamid Facebookis”) sotsiaalvõrgustiku Facebook või muude veebilehtede külastamise käigus, mis samuti seda tööriista kasutavad.


Kasutaja brauser loob automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada selle tööriista abil Facebooki kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist, seetõttu teavitame teid sellest meie teadmiste taseme kohaselt: kasutades Facebooki Custom Audiences’iga integreerimist, saab Facebook teavet, et kasutaja on külastanud meie veebilehe või klõpsanud meie reklaamile. Kui kasutaja on Facebookis registreerunud, võib Facebook seostada kasutaja külastuse tema kontoga. Isegi, kui ta ei ole Facebookis registreerunud või sellesse sisse loginud, on võimalik, et müüja on saanud ja salvestanud kasutaja IP-aadressi ning ka muu identifitseerimist võimaldava teabe.
Funktsiooni „Facebook Custom Audiences” saab inaktiveerida küpsisefailide seadetes, sisseloginud kasutajate puhul aga veebilehel https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.


Kasutatud küpsisefailid: Tüüp C. Lisateabe saamiseks vt küpsisefailide jaotist.


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a


2.7 Google Tag Manager

Veebileht kasutab Google Tag Manageri. See teenus võimaldab hallata veebilehe märgendeid kasutajaliidese abil. Google Tool Manager rakendab ainult märgendeid. See tähendab, et mingeid küpsisefaile ei kasutata ja mingeid isikuandmeid ei koguta. Google Tool Manager aktiveerib muid märgendeid, mis omakorda koguvad vajaduse korral andmeid. Google Tool Manager ei saa aga nendele andmetele juurdepääsu. Kui inaktiveerimine toimus domeeni või küpsisefaili tasemel, kehtib see kõikide jälgimismärgendite puhul, kui neid rakendatakse Google Tag Manageris.

2.8 Captcha

See veebisait kasutab erijuhtudel Google‘i turvasüsteemi reCAPTCHA v2, et vältida tekstiväljade kasutamist automatiseeritud programmide/botide poolt. See aitab toetada meie veebisaidi turvalisust ja vältida kasutajatele rämpsposti saatmist. See on ka meie õigustatud huvi ja täidab meie juriidilist kohustust.

Kogutud andmed on riist- ja tarkvarateave, nagu näiteks andmed seadme ja rakenduse kohta, ning tervikluse kontrollimise tulemused. Need andmed saadetakse aadressile Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google ei kasuta neid andmeid isikupärastatud reklaamide jaoks.

Lisateavet leiate nende privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy. Lisadokumentatsiooni leiate siit: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Õiguslik alus:
art. 6 (1)  f, isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) (andmete töötlemine vastavalt ülalnimetatud õigustatud huvidele).

 

3. Muud pakutavad teenused (online ja offline)

Lisaks meie veebilehe pelgalt informatiivsele kasutamisele pakume mitmeid muid teenuseid,mille tarbeks me teie isikuandmeid töötleme. 
Kui kasutame meie pakkumise konkreetsete funktsioonide jaoks lepingulisi teenusepakkujaid või soovime kasutada teie andmeid reklaami eesmärgil, teavitame teid sellest üksikasjalikult järgmistes allolevates protsessides.  


Valisime ja volitasime väliseid teenusepakkujaid hoolikalt. Nad on saanud meiepoolsed juhised ning neid kontrollitakse regulaarselt.  
Kui pakume koos oma partneritega müügikampaaniaid, loteriisid, lepinguid või samalaadseid teenuseid, siis võime avalikustada teie andmeid ka kolmandate isikutele Lisateavet on võimalik saada andmete esitamise ajal või alltoodud teenuste kirjelduses. 

Erinevalt punktist 1.2 on Beiersdorf teatud juhtudel allpool pakutavate teenuste haldur, mida on teile juba kommunikatsiooni osana esitletud. Kui seoses sellega viidatakse käesoleva privaatsuspoliitika sätetele, nt lingi kaudu, ja vastutav töötleja on märgitud, nt meili või flaieri jaluses/allkirjas, on see isik vastutav töötleja GDPRi artikli 4 lõike 7 kohaselt. 


Kui meie teenusepakkujad asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), võib toimuda rahvusvaheline andmeedastus. Selliste asjaolude tagajärgedest teavitame teid alljärgnevas teenuste kirjelduses. 


3.1 Kontakt/suhtlus/koostöö
Meiega suhtlemise ja/või koostöö korral, nt e-posti teel või ühenduse võtmise kaudu meie kodulehel või andmevahetuse platvormil tarbijana, katseisikuna, äripartnerina või kliendina, salvestame ja töötleme teie edastatud andmeid (e-posti aadress ja vajaduse korral ka nimi ja telefoninumber või vestluse käigus edastatud isikuandmed) eesmärgiga vastata teie küsimustele ja taotlustele või ärikirjavahetusega seotud eesmärkidel. Kui seaduse järgi ei ole kinnipidamise kohustust või aegumistähtaegade kontrollimise vajadust, kustutame eespool nimetatud andmed, kui nende säilitamine ei ole vajalik.


Suhtlemisel saadud andmete töötlemise käigus on meil kooskõlas õigusnõuetega õigustatud huvi andmete töötlemise suhtes sisekontrolli otstarbel või vastavalt konkreetsele suhtlustaotlustele. Terrorismivastase võitluse eesmärgil oleme võtnud sanktsioonide nimistuga võrdlemise kohustuse. Seetõttu töötleme teie andmeid ka nende nimistutega võrdlemise otstarbel. Lisaks töötleme teie andmeid Beiersdorfi grupis kuritegude ja muude keelatud tegude ärahoidmiseks ja jälgimiseks. Sellise töötlemise suhtes võib esitada vastuväiteid vastavalt punkti 4 sätetele.  Juhul kui klient soovib saada teavet meie sisemise kliendihaldustööriista abil, kustutatakse isikuandmed tavaliselt aasta jooksul. Erandjuhtudel säilitatakse andmeid kauem, kui need on vajalikud nõuete kindlakstegemiseks, sissenõudmiseks või nende eest kaitsmiseks. 


Edastame kogutud andmed töötlemiseks Beiersdorfi grupi asjaomaste sidusühingute ettevõttesisestele osakondadele või välistele teenusepakkujatele, lepingulistele töötlejatele (nt veebimajutusteenuste osutajale, kõnekeskusteenuste pakkujale) vastavalt nõutud eesmärkidele (nt kontakti kindlaksmääramine, ärikirjavahetus, klienditeenindus). Veebimajutusteenuste või platvormi pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärinevatele andmetele. Asjakohase andmekaitsemeetmena oleme nende teenuste pakkujatega kokku leppinud lepingu tüüptingimuste suhtes kooskõlas GDPRi artikliga 46, nad võivad olla ka (lisaks) Privacy Shieldi poolt sertifitseeritud.  Rohkem infot selle kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b lepingute või reeglistike sätete täitmisega seotud suhtluse osas ning GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f jooksva suhtlemise osas meie teenuste ja toodete saajatega.


3.2 Kampaaniad (nt loteriid, uuringud, tootekatsetused)

Kui osalete loteriides, uuringutes või sarnastes kampaaniates, kasutame teie edastatud isikuandmeid oma kampaaniate läbiviimiseks. Lisateavet eesmärkide kohta leiate asjakohastest kampaaniareeglitest. 
Edastame kogutud andmed töötlemiseks Beiersdorfi grupi asjaomaste sidusühingute ettevõttesisestele osakondadele või välistele teenusepakkujatele, lepingulistele töötlejatele (nt veebimajutusteenuste osutajatele, veoteenuste osutajatele, töötlemisteenuste pakkujatele) vastavalt nõutud eesmärkidele (nt kampaaniate läbiviimine). Veebimajutusteenuste või platvormi pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärinevatele andmetele. Asjakohase andmekaitsemeetmena oleme nende teenuste pakkujatega kokku leppinud lepingu tüüptingimuste suhtes kooskõlas GDPRi artikliga 46, nad võivad olla ka (lisaks) Privacy Shieldi poolt sertifitseeritud.  Rohkem infot selle kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Teie andmed kustutatakse pärast lõplikku andmete töötlemist kampaania otstarbeks (vt osalemisreegleid), kui see ei ole vastuolus kinnipidamise või aegumistähtaegu käsitlevate seadusesätetega. 
Teie isikuandmete edastamine on vajalik lepingu täitmiseks. Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid esitama. Kui te andmeid ei esita, ei ole teil võimalik kampaanias osaleda.


Lisateave on kättesaadav asjakohastes kampaaniareeglites. 
Õiguslik alus: GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b reeglistike sätete täitmise osas ning GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a toimingute osas, mis ei ole vajalikud reeglistike sätete täitmiseks (nt konkursside võitjate andmete ja tööde avalikustamine).

3.3 Hinnangud ja arvustused
Eesmärk/teave:
Registreeritud kasutajatel on võimalus esitada toodete ja protsesside hinnanguid ja arvustusi ning muid hinnanguid veebisaidi pakkumiste osas vastavalt kasutustingimustele. Meie õigustatud huvi on, et kasutajad saaksid toodete kohta vabalt oma arvamust avaldada.
Teie hinnang avaldatakse koos teie kasutajanimega. Soovitame kasutada oma täisnime asemel pseudonüümi. Hinnanguid enne avaldamist üle ei vaadata. Jätame endale õiguse kommentaarid kustutada, kui kolmandad isikud leiavad, et need on õigusvastased. Lisateavet leiate meie kasutustingimustest.
Saajad:
Edastame kogutud andmed töötlemiseks asjaomastele siseosakondadele ja teistele Beiersdorf Groupi sidusettevõtetele või välistele teenusepakkujatele, töövõtjatele (nt veebimajutusteenuse pakkujad, kliendihaldusteenuse pakkujad) vastavalt nõutavatele eesmärkidele (veebisaidil avaldamiseks). Platvormi/veebimajutuse pakkujatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Sobiva kaitsemeetmena oleme nende pakkujatega kokku leppinud isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklile 46 vastavates tüüplepingutingimustes või neil on (lisaks) EL–USA Privacy Shieldi sertifikaat. Lisateavet selle teema kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Kustutamine/vastuväited:
Kommentaarid kustutatakse vastavalt sisselogimiskontole (link sisselogimisprofiilile).
Õiguslik alus:
art. 6 (1) f, isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM).

3.4 Surveys
Purpose / Information:  
When you participate in surveys or similar campaigns, we process the personal information for the purpose described in the consent. The collected data covers questions around the intended purpose of the survey or similar campaign, as well as additional socio-demographic information about you. You may participate without identifying yourself, unless this has been part of the consent.
Recipients:
We transfer the collected data to the relevant internal departments for processing and to other affiliated companies within the Beiersdorf Group or to external service providers, contract processors (e.g. platform, hosting, analysts) in accordance with the purposes required (to carry out the surveys). Platform/hosting providers will have access to personal data from a third country (countries outside the European Economic Area). As an appropriate safeguard we have agreed on standard contractual clauses pursuant to Art. 46 GDPR with these providers or they are (additionally) EU-U.S. Privacy Shield certified. More information on this topic is published here: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Deletion:  
Your data will be deleted after the final processing of the survey or similar campaign (see terms and conditions of participation), unless this conflicts with statutory retention obligations or statutes of limitations. Usually, data will be deleted after two years.
Legal basis:  
Art. 6 (1) a GDPR.

4. Isikuandmete töötlemisele nõusoleku andmise vaidlustamine või tagasivõtmine

Kui olete nõustunud oma isikuandmete töötlemisega, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust alates hetkest, mil te sellise avalduse teete.
Kui me tugineme teie isikuandmete töötlemisel huvide kaalumisele (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f), võite sellise töötlemise suhtes esitada vastuväite. See kehtib juhul, kui töötlemine ei ole vajalik eelkõige lepingu täitmiseks teiega, nagu oleme kirjeldanud funktsioonide/teenuste kirjelduses. Sellise vastuväite esitamise korral palume teil esitada põhjused, miks me ei peaks teie isikuandmete töötlemist jätkama. Kui olete esitanud põhjendatud vastuväite, uurime olukorda ja kohandame andmete töötlemise või lõpetame selle või osutame mõjuvatele põhjustele, mille alusel töötlemist jätkame. 
Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes reklaami ja andmete analüüsi otstarbel. Oma vastuväite saate meile esitada vastutava töötleja ülalmärgitud kontaktaadressile.  


5. Andmesubjekti õiguste teostamine


Kasutajal on õigus paluda andmete kustutamist või blokeerimist tervikuna või osaliselt, nõuda nende kättesaadavaks tegemist või taotleda meie töödeldavate isikuandmete parandamist. Konkreetse vormi kasutamine ei ole kohustuslik. Näiteks võite kirjutada meile e-kirja, saates selle aadressile nivea[at]beiersdorf.com, või kasutades meie veebilehel kättesaadavat kontaktivormi.


6. Andmete ohutus


Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta kasutaja andmeid kaotsimineku, muutmise või kolmandate isikute juurdepääsu eest. Meie rakendatavaid ohutusprotseduure parandatakse regulaarselt vastavalt tehnoloogia arengule.


7. Täiendamine ja muutmine


Võime muuta või täiendada käesoleva privaatsusavalduse üksikuid osi kasutajat sellest eelnevalt teavitamata. Enne meie veebilehe kasutamist tuleb alati kontrollida privaatsusavaldust, et saada teavet praeguse oleku kohta, mida võidi muuta või täiendada.
Privaatsusavalduse olek 2018. aasta mai seisuga.