Kasutustingimused

Võttes arvesse internetis sisalduvaid võimalusi ja ohtusid, palume teil kinni pidada meie veebisaidi üldistest kasutustingimustest, mis on esitatud allpool ning kehtestatud nii meie kui ka teie kaitseks. Täname teid mõistva suhtumise eest!

1. Isikuandmed

Meie privaatsuspoliitika nägemiseks klõpsake lingil https://www.eucerin.ee/meta-pages/privacy.

2. Sisu

Kasutame oma kodulehel https://www.eucerin.ee/ (edaspidi „veebisait“) selliseid materjale nagu pildid, fotod, graafika, logod, videod, filmid, helifailid ja tekst (edaspidi „materjal“). Materjal on ettevõtte Beiersdorf AG, Järvevana tee 7B, Tallinn 10132 omand või Beiersdorf kasutab seda seadusliku litsentsisaajana ja see on kaitstud autoriõiguse , kaubamärgi- ja disainiseaduse sätete ning Saksa ja rahvusvahelise õiguse isikuõiguste alusel. Materjali igasugune kasutamine väljaspool eraviisilisi eesmärke nõuab Beiersdorfi eelnevat kirjalikku nõusolekut. Sama kehtib ka materjali mis tahes muutmise, eriti tõlke või muu töötlemise ning edastamise kohta. Kui materjal on veebisaidil allalaadimiseks sõnaselgelt kättesaadavaks tehtud (näiteks Beiersdorfi meediakeskuses), kehtivad seal toodud kasutustingimused.

3. Vastutuse piiramine

Kui kasutaja laadib materjali alla või kasutab seda muul kujul, teeb kasutaja seda enda vastutusel. Beiersdorf ei vastuta kasutajale tekitatud kahjude eest, eriti andmete, riistvara ja tarkvara puhul. Vastutus tahtluse ja raske hooletuse eest jääb samaks. Beiersdorf ei vastuta kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

Sellel veebisaidil olev teave on küll hoolikalt koostatud ja kontrollitud, kuid Beiersdorf ei vastuta selle täpsuse, tegelikkuse ja täielikkuse eest. Veebisait on mõeldud üldiseks teavitamiseks ja see ei asenda mingil juhul meditsiinilist või professionaalset nõuannet.

4. Hinnangud ja arvustused

Registreeritud kasutajatel, kes on ostnud tooteid meie e-poe kaudu, on võimalik pärast ostmist toodete kohta arvustusi esitada. Peale üldiste tooteülevaadete pakkumise saavad kasutajad esitada küsimusi, lisada oma arvustustele videoid ja fotosid või anda lisateavet ostetud toodete kohta.

 

Kui kasutaja esitab arvustuse, nõustub ta nende kasutustingimuste, eelkõige klientide arvustuste esitamise tingimustega.

 1. Kasutusõigused

  Veebisaidile arvustuse esitamisega annab kasutaja Beiersdorfile tasuta ainuõigused kasutada arvustust, sealhulgas lisatud fotosid, videoid ja muud sisu (edaspidi „arvustus“) ilma aja, territooriumi või kasutusviisi piiranguteta; s.t

 • Beiersdorfil on ainuõigus avaldada, reprodutseerida ja kasutada ülevaadet enda või kolmandate isikute eesmärkidel täielikult või osaliselt ise või kolmandate isikute kaudu mis tahes viisil kogu maailmas ja piiramatu aja jooksul kõigi meediakanalite kaudu (nii võrguühenduseta kui ka veebipõhiselt).
 • Beiersdorfil on õigus antud õigused täielikult või osaliselt edastada kolmandatele isikutele (eelkõige kontserni ettevõtetele) ja anda kolmandatele isikutele all-litsentse.
 • Samuti on Beiersdorfil õigus arvustust lühendada.
 • Kui kasutaja märgib arvustuses oma nime, on Beiersdorfil õigus, kuid mitte kohustus, nimi arvustuse avaldamisel ära märkida.
 1. Arvustuste volitamata sisu

Kasutaja garanteerib arvustuse esitamisega, et ta ei esita ühtegi arvustust:

 • mille kohta kasutaja teab, et need on valed;
 • mis rikuvad autori- või muid kolmandate isikute õigusi;
 • mis rikuvad seadusi või ametlikke korraldusi;
 • mis on üksikisiku või ettevõtte suhtes laimavad, solvavad või diskrimineerivad;
 • mille eest kasutaja on saanud kolmandalt isikult tasu või muud hüvitist;
 • mis sisaldavad teavet muude veebisaitide, aadresside, e-posti aadresside, kontaktteabe ja telefoninumbrite või muu isikut tuvastava teabe kohta;
 • mis sisaldavad arvutiviirusi, usse või muid potentsiaalselt kahjulikke arvutiprogramme või faile.

Beiersdorf jätab endale õiguse kustutada ebaseadusliku sisuga arvustused, sealhulgas arvustused, mis on diskrimineerivad, vägivaldsed, pornograafilised, rassistlikud või sisaldavad kettkirju, masspostitusi või muid rämpsposti vorme, või võib sellist sisu oma kodulehele mitte postitada.

5. Õiguslikud tagajärjed

Beiersdorf jätab endale õiguse blokeerida kasutaja juurdepääs sisselogimisalale, kui kasutaja rikub kasutustingimusi ja/või õigusnorme. Sellisel juhul ei ole selle ala kasutamine (sh võimalus osta tooteid meie e-poest) enam lubatud ning edasine kasutamine on seetõttu volitamata. Beiersdorf jätab endale õiguse tsiviil- ja/või kriminaalõiguse alusel taotleda volitamata kasutamist ja mis tahes õiguste rikkumist, eelkõige isiklike õiguste, kaubamärkide, disainilahenduste, autoriõiguste ja muude tööstusomandi õiguste rikkumist.

6. Üldteave

Kasutustingimuste üksikute sätete kehtetus või ebatõhusus ei mõjuta ülejäänud kasutustingimuste kehtivust. Tehniliste uuenduste ja juriidiliste muudatuste tõttu vaadatakse kasutustingimused aeg-ajalt üle. Kui soovite teavitada veebisaidil esinevatest õigusrikkumistest, võtke meiega ühendust https://www.eucerin.ee/meta-pages/mentions-legales.