Kasutustingimused

Võttes arvesse internetis sisalduvaid võimalusi ja ohtusid, palume teil kinni pidada meie veebisaidi üldistest kasutustingimustest, mis on esitatud allpool ning kehtestatud nii meie kui ka teie kaitseks. Täname teid mõistva suhtumise eest!

1. Isikuandmed

Täpsemat teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspõhimõtetest.

2. Muudatused kasutustingimustes

Pidevate tehniliste ja õiguslike uuenduste pärast tuleb meil aeg-ajalt teha olemasolevates kasutustingimustes parandusi ja/või muudatusi. Seepärast palume teil kontrollida iga kord, kui kasutate meie veebisaiti, kasutustingimuste viimase versiooni üleslaadimise aega. Viimati tehti selles muudatusi 2013. aasta oktoobris.

3. Autoriõigus, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused

Kogu meie veebisaidi sisu, sh tekstid, kujutised, graafika ning audio- ja videofailid, kuulub meie omandusse, kui sõnaselgelt pole väljendatud vastupidist. (Vt sellega seoses järgmises punktis esitatud ettekirjutusi hüperlinkide kohta). Autoriõigusega kaitstud sisu võib kasutada ilma sõnaselge loata ainult isiklikuks otstarbeks ja selle kasutamine avalikul või kaubanduslikul eesmärgil (allalaadimine, taasesitamine jne) on keelatud. Sisu muutmine, tõlkimine või muul viisil redigeerimine või töötlemine on lubatud ainult Beiersdorf AG eelneva kirjaliku loaga.

Beiersdorf AG-le kuuluvate registreeritud kaubamärkide või logode omavoliline kasutamine või kuritarvitamine on keelatud.

Pidage meeles, et meie autoriõiguse või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumisel võivad olla tsiviil- ja/või kriminaalõiguslikud tagajärjed.

4. Vastutusest loobumine

See on Eucerini rahvusvaheline veebisait. Sellel saidil esitatud materjalid, sh tooted, teenused ja teave, on üldist laadi ning ei pruugi olla saadaval või asjakohased kohalikus õigusruumis või vastata seal kehtivatele nõuetele. Osa pakkumisi, tooteid või teenuseid, mis on tehtud kättesaadavaks või mille kohta edastatakse teavet Eucerini veebisaidi vahendusel, võivad olla teie valitud riigi seadustega keelatud ja seega kehtetud.

Palun valige veebisaidil www.eucerin.com oma piirkond, et saaksime teid edasi suunata sobivale saidile.

Meie veebisaidil esitatud teabe koostamiseks ja kontrollimiseks on tehtud suuri pingutusi. Hoolimata sellest ei vastuta me selle teabe aktuaalsuse, täpsuse, täielikkuse ja/või kvaliteedi eest.

See veebisait sisaldab hüperlinke teiste teenusepakkujate veebisaitidele. Beiersdorf AG ei ole kursis kolmandate isikute veebisaitide sisuga ega vastuta kolmandate isikute veebisaitide mistahes ebaseadusliku sisu või õigusrikkumiste eest. Siiski eemaldab Beiersdorf AG viivitamata kõik lingid või igasuguse sisu, kui on kindlalt teada saadud, et need rikuvad kehtivaid seadusi.

Selle veebisaidi eesmärk on pakkuda üldist teavet, mis ei asenda mingil juhul meditsiinilist ega asjatundlikku nõustamist. Selleks pöörduge arsti või muu sobiva asjatundja poole. Beiersdorf AG ei vastuta tegevuse eest, mille ajendiks on sellel veebisaidil esitatud teave.

Kasutajad külastavad seda veebisaiti ja laadivad andmeid alla omal vastutusel. Beiersdorf AG ei vastuta mingi kahju eest, iseäranis kasutaja andmefailidele, riist- ja/või tarkvarale tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud eelmainitud tegevusest. See ei mõjuta vastutust sihilike kavatsuste ega raske hooletuse eest.

5. Lõppsätted

Kui nende tingimuste mõni säte on seadusevastane, kehtetu või täidetamatu või muutub selleks mistahes õigusruumis, ei mõjuta see kuidagi nende tingimuste muude sätete kehtivust või täidetavust samas õigusruumis.

Kui soovite teatada õigusrikkumistest meie veebisaidil, võtke meiega ühendust.

Beiersdorf AG

Unnastr. 48

20253 Hamburg

Saksamaa

Telefon +49 (0) 404 9090

6. Hinnangud ja arvustused

Kasutajad saavad postitada meie veebisaidil esitatud toodete kohta hinnanguid ja arvustusi (edaspidi: tootearvustused) eeldusel, et nende sisu ei ole ebaseaduslik, sündsusetu, ähvardav, laimav, privaatsust või intellektuaalomandi õigusi rikkuv või muul viisil kolmandaid isikuid kahjustav ega koosne tarkvaraviirustest, kaubanduslikust või poliitilisest reklaamist, ahelkirjadest, masspostitustest või muud laadi rämpspostist ega sisalda neid. Beiersdorf jätab endale õiguse sellist sisu eemaldada ja redigeerida ning isegi selle avaldamisest keelduda.

Tootearvustuse postitamisega annab kasutaja Beiersdorfile mittevälistava, kasutustasuta, alalise, tühistamatu ja täielikult all-litsentsitava õiguse seda kasutada, taasesitada, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida ja levitada, koostada sellest tuletatud sisu ja edastada seda kõikjal maailmas mistahes meediakanalis. Lisaks annab kasutaja Beiersdorfile ja kõigile all-litsentside omanikele õiguse kasutada nime või pseudonüümi, mille all esitab kasutaja oma tootearvustuse. Seega avaldab ja kinnitab kasutaja oma sisu postitamisega veebisaidil, et talle kuuluvad kõik õigused postitatud sisule või need on muul moel tema kontrolli all, samuti seda, et sisu on täpne, sisu kasutamisega ei rikuta neid kasutustingimusi, see ei tekita kahju ühelegi isikule ega üksusele ning kasutaja hüvitab Beiersdorfile kõik nõuded, mis on tingitud tema postitatud sisust. Beiersdorf ei vastuta kasutaja või kolmanda isiku postitatud sisu eest.