EUCERIN REKLAAMIKAMPAANIA EESKIRI

 

Üldsätted

1. Reklaamikampaania korraldaja on NIVEA Polska Sp. z o.o., asukoha aadress Gnieznienska 32, 61-021, Poznan, Poola (edaspidi – Korraldaja).

 

2. Eucerini reklaamikampaania – see on reklaamikampaania (edaspidi – Reklaamikampaania, Konkurss), mida koordineerib (teostab Korraldaja korraldusel) OÜ “Enivo EE" ettevõtte registrikood 16921647, registreeritud aadressil Pernavas 42-2, Riia, LV-1009, Läti, (edaspidi – Täitja).

 

3. Reklaamikampaania territooriumiks on kõik Eesti Vabariigis asuvad füüsilised või veebiapteegid, kus müüakse reklaamikampaanias osalevaid EUCERINI tooteid.

 

4. Reklaamikampaania algab 1. märtsil 2024 ja lõpeb 30. aprillil 2024. Periood, mille jooksul saab Reklaamikampaanias osaleda soetades EUCERINI tooteid vähemalt 30 euro eest ja täites registreerimisvormi, algab 1. märtsil 2024 kell 00:01 ja lõpeb 30. aprillil 2024 kell 23:59.

 

5. Reklaamikampaania auhinnafond koosneb järgmistest auhindadest (edaspidi koos või eraldi nimetatud Auhind):

- 1500 euro suurune (sh käibemaks) Novaturase reisikupong;
- 10 tk 100 eurost (sh käibemaks) EUCERINI tootekomplekti:

 

4005800198687

Eucerini Hyaluron-Filler päevakreem SPF 30

50 ml

4005800634864

Eucerin Hyaluron-Filler öökreem

50 ml

4005800025631

Eucerin Hyaluron-Filler silmaümbruskreem

15 ml

 

Auhinnafondi koguväärtus on 2 500 eurot (sh käibemaks).


6. Reklaamikampaanias osalemiseks ostetud EUCERINI toodete arv ei ole piiratud.


7. Reklaamikampaanias osalemine on võimalik ainult siis, kui osta kampaaniaperioodi jooksul ühe ostuga EUCERINI tooteid vähemalt 30 euro eest ja täita nõuetekohaselt spetsiaalne registreerimisvorm veebilehel www.eucerin.ee. EUCERINI tooted, mis on ostetud enne või pärast Eeskirja punktis 4 nimetatud Reklaamikampaania perioodi, ei anna õigust osaleda Reklaamikampaanias. Registreerimine veebilehel enne või pärast Reklaamikampaania perioodi loetakse kehtetuks ja ei anna õigust võita auhindu. Apteegist saadud ostutšekk tuleb alles hoida kui tõend EUCERINI toodete ostmise kohta.


8. Reklaamikampaanias osalejatel vanusepiirangut ei ole. Kui Reklaamikampaanias osaleja on alaealine, saavad registreerimisvormi täita ja alaealise andmed esitada ainult selle isiku vanemad, kasuvanemad või eestkostjad, kes vastutavad nende andmete esitamise eest. Konkursil osalemiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek. 


9. Konkursil osaleja peab esitama seadusliku esindaja nõusoleku, edastades Konkursil osalemiseks skaneeritud või loetava kirjaliku avalduse foto seadusliku esindaja nõusoleku kohta aadressil lottery@enivo.eu. Seda tuleb teha hiljemalt Konkursile registreerumise ajal. Hiljem tuleb nõusoleku originaal edastada posti teel või kullerteenuseid kasutades Täitja aadressile. Saatmiskulud katab Konkursil osaleja. Seadusliku esindaja nõusoleku vormi leiab Eeskirja lisas nr 1. Seadusliku esindaja nõusoleku esitamise kuupäev ei või olla hilisem kui Konkursil osalemiseks registreerumise kuupäev. Seaduslik esindaja peab eelnimetatud nõusolekusse märkima oma e-posti aadressi. Konkursi Korraldaja ja/või Täitja jätab endale õiguse kontrollida ülalnimetatud nõusoleku õigsust ja autentsust enda valitud viisil.


10. Registreerimine veebilehel www.eucerin.ee on tasuta. Täites registreerimisvormi, võtab Reklaamikampaanias osaleja täieliku vastutuse õige ja täpse teabe ja isikuandmete esitamise eest. Kui võitja on esitanud ebaõiged andmed, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.Isikuandmete töötlemine

11. Austame teie privaatsust ja kaitseme esitatud isikuandmeid, mida kogume käesolevas Eeskirjas kirjeldatud viisil. Järgnevalt selgitame, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutame.


12. Kasutame teie esitatud isikuandmeid võitja loosimiseks, võitjate teavitamiseks, auhindade saatmiseks posti teel, võitja ees- ja perekonnanime ja võitnud ostutšeki numbri avaldamiseks avalikult või veebilehel www.eucerin.ee, samuti teiega ühenduse võtmiseks, teie päringutele või märkustele vastamiseks. Teie isikuandmeid töötleme lepinguliste kohustuste täitmiseks, teie nõusolekust või Reklaamikampaania Korraldaja kohustusest lähtudes juriidiliste kohustuste täitmiseks.


13. Osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Korraldaja (NIVEA Polska Sp. z o.o.).


14. Andmete volitatud töötleja on Täitja (OÜ “enivo EE).


15. Reklaamikampaanias osalejaid on teavitatud, et Reklaamikampaania Korraldaja kasutab nende isikuandmeid võitjate loosimiseks ja veebilehel www.eucerin.ee avaldamiseks. Kui te ei nõustu isikuandmete sellise kasutamise ja käesoleva Eeskirjaga, siis ärge andmeid esitage või taotlege andmetöötluse lõpetamist, kuid see võib tähendada, et te ei saa Reklaamikampaanias osaleda. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseks ja/või edasise andmetöötluse peatamiseks võtke ühendust Korraldajaga e-posti aadressil eucerin.info@beiersdorf.com.


16. Reklaamikampaanias osalejate isikuandmed esitatakse vabatahtlikult, kuid need on vajalikud Reklaamikampaaniaga liitumiseks, sh ka auhindade üleandmiseks. Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjeks võib olla see, et ei ole võimalik Reklaamikampaanias osaleda, anda üle auhinda või kaebust läbi vaadata.


17. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele õigusaktidele järgmistel eesmärkidel ja alustel:

a) Lepingu täitmine

- Reklaamikampaanias osalemine, Reklaamikampaania läbiviimine ja suhtlemine Reklaamikampaanias osalejatega – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, ostutšeki number, seadusliku esindaja eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, seose alaealisega iseloom;
- võidetud Reklaamikampaania Auhinna üleandmine, sh avalik Auhinnasaajate andmete avaldamine veebilehel – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, ostutšeki number.


b) Korraldaja kohustuste täitmine

- kaebuse menetlemine – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, ostutšeki number, kaebuse sisu, seadusliku esindaja eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, seose alaealisega iseloom; 

- maksu- ja raamatupidamiskohustuste täitmine, Korraldajale kohustuslik – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, ostutšeki number, seadusliku esindaja eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, seose alaealisega iseloom;


c) Korraldaja õigustatud huvide teostamine

- esitada nõudeid või kaitsta end nende vastu – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, hagi (või muu kohtudokumendi) sisu, ostutšeki number, seadusliku esindaja eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, seose alaealisega iseloom.


d) Andmesubjekti nõusolek

- reklaamsõnumite saatmine Korraldaja poolt pakutavate kaupade või teenuste pakkumiseks – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress.


18. Töötleme ja säilitame teie isikuandmeid mitte kauem kui on vajalik käesolevates reeglites sätestatud eesmärkidel. Töötleme ja säilitame Reklaamikampaania korraldamiseks ja läbiviimiseks vajalikke andmeid seni, kuni Reklaamikampaanias osalete ja ühe kuu jooksul pärast selle lõppu. Võitjate isikuandmeid säilitame 10 aastat. Töötleme ja säilitame kõiki otseturunduseks vajalikke andmeid 3 aastat alates Reklaamikampaania lõppemisest, välja arvatud juhul, kui te võtate oma nõusoleku tagasi varem.


19. Muudel eesmärkidel töödeldavate andmete säilitamise tähtaeg on järgmine:
a) kaebuse esitaja andmeid säilitatakse kuni kaebuse läbivaatamiseni;
b) võitja andmeid ja sellega seotud kaebuse dokumente säilitatakse võimalike nõuete kaitsmiseks 10 aastat alates Auhinna üleandmise kuupäevast;
c) Auhinna üleandmise kinnitamine – võimaliku maksuauditi läbiviimiseks Eeskirjas sätestatud korras – 5 (viis) aastat Auhinna üleandmise aastale järgneva aasta algusest.


Teatud dokumente ja neis olevaid isikuandmeid saab säilitada ka pikema aja jooksul, kui see on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.


20. Võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes aitavad meil korraldada ja läbi viia mänge ja kampaaniaid ning hallata seda veebilehte. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaaside tarkvara tarnijad, andmebaaside haldusteenuste pakkujad, otsese turunduse teenuste pakkujad, kullerid jms. Samuti võidakse teie andmed edastada kolmandatele isikutele mängu läbiviimise ja võitjate kindlaks määramise läbipaistvuse tagamiseks. Teie andmeid võidakse edastada ka pädevatele asutustele juhtudel, kui see on seadusega selgelt sätestatud.


21. Osalejatel (andmesubjektidel) on järgmised õigused: 

  • tutvuda oma andmete sisuga ja saada koopiaid töödeldavatest isikuandmetest;
  • nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist, andmetöötluse piiramist;
  • mitte nõustuda andmete töötlemisega;
  • edastada andmeid;
  • igal ajal võtta tagasi oma nõusolek, mis on antud isikuandmete töötlemiseks. See ei mõjuta nõusolekul põhinevate andmete töötlemise seaduslikkust, mis on tehtud enne nõusoleku tühistamist;
  • esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes.

 

22. Andmete töötlemisele kohaldatakse kõiki turva- ja töötlemisnõudeid, mis on sätestatud Eesti Vabariigi isikukaitseseaduses ja GDPR-is.


23. Tagamaks, et kõik andmed oleks kaitstud juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või neile juurdepääsu ning kõigi muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.


Osalemine Reklaamikampaanias

24. Ühe registreerimise alusel võib üks isik võita ainult ühe Auhinna, kuid ta võib registreeruda mitu korda, ostes iga kord ühe ostuga EUCERIN tooteid vähemalt 30 euro eest, registreerides uue ostutšeki ja suurendades seeläbi oma võiduvõimalusi.


25. Kui Reklaamikampaanias osaleja püüab oma võiduvõimaluse suurendamiseks registreerida mitu korda sama ostutšekki, siis on Reklaamikampaania Korraldajal õigus need registreeringud tühistada ilma Reklaamikampaanias osalejat ostutšeki numbri ainulaadsusest teavitamata ja seeläbi tagada, et Reklaamikampaania põhimõtted vastaksid võrdsuse ja õiglase osalemise põhimõtetele.


26. Reklaamikampaanias osaleva toote nimetus peab olema märgitud ostutšekile selgelt ja loetavalt. Kui ostutšekile märgitud andmed on puudulikud, tuleb auhinna kättesaamiseks esitada range aruandekohustusega kviitung, millele on selgelt märgitud kampaaniatoote nimetus ja kviitungi tagaküljele peab olema märgitud toote nimetus koos müüja allkirjaga ja allkirja transkriptsioon (lahti kirjutamine). Müügitšekil peab samuti olema selgesti näha tšeki number, mis peab ühtima registreeritud ostutšeki numbriga ja ostuperiood, mis peab olema alates 1. märtsist 2024 kuni 30. aprillini 2024 nagu on sätestatud käesolevas Eeskirjas.


27. Kõigile Reklaamikampaanias osalejatele, kes on nõuetekohaselt registreerinud ostutšekid alates 1. märtsist 2024 kella 00:01-st kuni 30. aprilli 2024 kella 23:59-ni antakse võimalus osaleda Reklaamikampaanias ning Auhinnad antakse võitjatele kätte vastavalt käesolevas Eeskirjas sätestatud korrale järgmiste etappide kaupa:


27.1. kõik osalejad, kes on Reklaamikampaania ajal õigesti täitnud registreerimisvormi ja esitanud veebilehel www.eucerin.ee kõik vajalikud andmed, võivad mängus osaleda ja võita peaauhinna, milleks on Novatours reisikupong enda valitud reisile või EUCERINI tootekomplektid;
27.2. kõik Reklaamikampaania võitjad loositakse välja juhusliku valiku korras, valides arvutiprogrammi abil välja juhuslikud registreerumised;
27.3. Novaturase reisikupongi võitja valitakse välja juhusliku valiku korras arvutiprogrammi abil pärast Kampaaniaperioodi lõppu. Täitja võtab võitjaga ühendust 2. mail;
27.4. kõik võitjad kuulutatakse avalikult välja 3.mail 2024 veebilehel www.eucerin.ee;
27.5. võitjatele välja antud auhindade eest tasumisele kuuluvad maksud tasub Reklaamikampaania Täitja OÜ “Enivo EE".


28. Osalejate koguarv pole teada, kuid eeldatavasti võib Reklaamikampaanias osalejaid olla umbes 600 (kuussada). Nende hulgast valitakse juhuslikus korras 11 võitjat. Hinnanguline võiduvõimalus: 600: 11.


29. Reklaamikampaanias osaleja hinnangulised kulud: 30 EUR või rohkem.


30. Kõigi võitjate ees- ja perekonnanimed ning ostutšekkide numbrid avaldatakse veebilehel www.eucerin.ee alates 3. maist 2024. Veebilehel www.eucerin.ee esitatud isikuandmed on avalikult kättesaadavad kuni 31. maini 2024. a.

 

31. Reklaamikampaania Täitja OÜ “Enivo EE" võtab võitjatega ühendust ja saadab neile auhinnad kokkulepitud aadressil välja Eesti Vabariigi territooriumil. Novatours reisikupongi võitja võib oma auhinna kätte saada, külastades füüsiliselt Korraldaja määratud kohta, esitades isikut tõendava dokumendi ja toote ostutšeki originaali. EUCERINI tootekomplektide võitjad peavad saatma oma ostutšeki skaneeritud koopia koos registreerimisel esitatud asjakohase ostutšeki numbriga e-posti aadressil lottery@enivo.eu, niipea, kui Täitja nendega ühendust võtab ja palub, kuid hiljemalt 10. maiks 2024. aastal.

 

31.1. Kui Reklaamikampaania võitja ei saa esitada käesolevas Eeskirjas nimetatud toote ostmist ja isikut tõendavaid dokumente või neis dokumentides sisalduv teave ei ühti võitja registreerimisvormile märgitud teabega, siis auhinda välja ei anta.
31.2. Kui Reklaamikampaanias registreeritud ostutšeki number ei ühti auhinna kättesaamisel esitatud ostutšeki numbriga, näiteks, erinev on sümbolite kombinatsioon või järjekord, ostutšeki numbri sümbolite arv, esinevad lisasümbolid või mõned sümbolid on asendatud sarnaste sümbolitega ning sellest tulenevalt tekib Reklaamikampaania Korraldajal pettuse kahtlus, siis jätab Korraldaja endale õiguse jätta auhind välja andmata.
31.3. Täitja võtab kõigi võitjatega ühendust hiljemalt 3. mail 2024. Esmalt saadab Täitja võitja antud telefoninumbrile sõnumi ja kui ta võitjalt vastust ei saa, siis võtab temaga ühendust telefoni teel.
31.4. Kõigi võitjate ostutšekid vaadatakse läbi koostöös apteegikettidega, et kontrollida nende ehtsust ja vältida pettust.
31.5. Auhindu sularahaks ei vahetata.
31.6. Võitjal on õigus võtta Täitjaga ühendust kuni 10. maini 2024 ja uuendada ebatäpseid isikuandmeid, mis on vajalikud ainult auhinna posti teel saamiseks.

 

32. Võitjatele auhindade üleandmisel peavad Reklaamikampaania võitjad ja Reklaamikampaania Korraldaja allkirjastama Novatours 1500 euro väärtuse auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ei tohi võitjad esitada Reklaamikampaania Korraldajale auhinna kohta pretensioone. 10 EUCERINI tootekomplekti saadetakse välja posti teel/kulleriga ning postikinnitus EUCERINI tootekomplektide kohaletoimetamise kohta ja võitjate nõusolek neid vastu võtta vastab Auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisele, mistõttu võitjad ei saa esitada Reklaamikampaania Korraldajale võidetud auhinna osas pretensioone.


33. Reklaamikampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate võimalike kulude/kahjude eest, mis võivad tekkida Auhindade kasutamisel.


34. Reklaamikampaanias osalejal on õigus esitada pretensioone Reklaamikampaania käigu kohta kuni 17. maini 2024, esitades kirjaliku avalduse Reklaamikampaania Täideviijale OÜ “enivo EE aadressil Pernavas 42-2, Riia, LV-1009, Läti. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja osalejale antakse vastus 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku taotluse laekumisest.


35. OÜ “enivo EE ja NIVEA Polska Sp. z o.o. töötajatel ja nende pereliikmetel on Reklaamikampaanias osalemine keelatud. Kui seda tingimust rikutakse ja võitjaks osutub isik, kellel ei ole õigust Reklaamikampaanias osaleda, jääb auhind Reklaamikampaania otsuseid vastu võtvale üksusele - Korraldajale NIVEA Polska Sp. z o.o.


36. Reklaamikampaania eeskiri avaldatakse veebilehel www.eucerin.ee. Reklaamikampaania Korraldajal on vajadusel õigus Eeskirja muuta ilma ette teatamata, avaldades muudatused veebilehel www.eucerin.ee.

Nõusolek alaealise lapse osalemise kohta Reklaamikampaanias ja isikuandmete töötlemise kohta


Olles selle alaealise (edaspidi – Konkursil, Reklaamikampaanias osaleja) seaduslik esindaja: alaealise ees- ja perekonnanimi: _____________________________________________,

☐ Kinnitan, et olen lugenud NIVEA Polska Sp. z o.o (edaspidi – Korraldaja) Eucerini Reklaamikampaania eeskirja;

☐ Kinnitan, et nõustun osaleja osalemisega Konkursil selle Konkursi eeskirjas sätestatud tingimustel;

☐ Kinnitan, et nõustun Konkursi eeskirjas sätestatud osaleja tegevustega;

☐ Kinnitan, et olen kursis Reklaamikampaania osaleja isikuandmete (eesnime, perekonnanime, e-posti, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, ostutšeki numbri) töötlemisega järgmistel alustel: Reklaamikampaanias osalemise lepingu täitmine; Korraldajale kehtivate kohustuste täitmine; Korraldaja õigustatud huvide tagamine;

☐ Kinnitan, et nõustun NIVEA Polska Sp. z o.o. läbiviidaval Konkursil osaleja isikuandmete (eesnime, perekonnanime, e-posti ja aadressi) töötlemisega reklaamteadete saatmise eesmärgil;

☐ Kinnitan, et nõustun oma kui Konkursil osaleja seadusliku esindaja isikuandmete, mis ma olen esitanud selles nõusolekus (so nime, perekonnanime, suhte alaealise lapsega olemuse ja e-posti aadressi), töötlemisega, mida Korraldaja töötleb Konkursi korraldamise ja läbiviimise eesmärgil. Olen teadlik, et sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates e-kirja aadressile: eucerin.info@beiersdorf.com.


Mind on teavitatud, et täpsemat teavet andmesubjektide õiguste, isikuandmete säilitamise tähtaegade jms kohta võin leida Reklaamikampaania Eeskirjast.

 

Koht, kuupäev ________________________________________
Seadusliku esindaja eesnimi, perekonnanimi ______________________________________
Suhe alaealisega: üks lapsevanematest/eestkostja (sobimatu kustutada)
Seadusliku esindaja e-posti aadress ______________________________________________ ___________________________________________

________________________________________ 
(seadusliku esindaja allkiri)


 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Mina, [eesnimi, perekonnanimi], [e-posti aadress], olen nõus/ ei ole nõus (nagu märgitud), et Reklaamikampaania korraldaja on NIVEA Polska Sp. z o.o., asukoha aadress ul. Gnieznienska 32, 61-021, Poznan, Poola, töötleb minu alljärgnevaid andmeid:

 

Nõustun

Ei nõustu

 

et minu isikuandmeid töödeldakse reklaamteadete saamiseks, Korraldajale ja/või NIVEA/EUCERIN kaubamärgiga kaupade või teenuste pakkumiseks. Töödeldavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress [lisada ka teised sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed] (isikuandmeid säilitatakse 3 aastat nende saamisest).

 

 

Olen teavitatud, et ülaltoodud eesmärkidel töödeldakse minu isikuandmeid nõusoleku alusel ning täpsemat infot leiab Reklaamikampaania eeskirjast.

Mind on teavitatud, et mul on õigus: 
- tutvuda minu töödeldavate isikuandmetega;
- paluda ebatäpsete andmete parandamist; 
- kustutada ebaseaduslikult töödeldavad andmed või piirata nende töötlemist; 
- mitte nõustuda andmete töötlemisega; 
- õigus andmete ülekandmisele; 
- esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Nõusoleku saab tagasi võtta, saates e-kirja aadressile: eucerin.info@beiersdorf.com.

__________________                ____________
(eesnimi, perekonnanimi)    (allkiri)