Eucerin

Tehnilised küpsised

Tehnilised küpsised tagavad turvalisuse ja funktsioonide töö, et saaksite meie veebisaiti sihipäraselt kasutada. Neid küpsiseid kasutame ainult meie ja need on seega esimese osapoole küpsised. Rangelt vajalike küpsiste kasutamiseks meie veebisaidil ei ole vaja teie nõusolekut. Sellepärast ei saa tehnilisi küpsiseid ka eraldi aktiveerida ega desaktiveerida.

Lisateave on saadaval meie isikuandmete kaitse põhimõtete alapeatükis „Küpsised“ (tüüp A).

Tõhususpõhised ja funktsionaalsed küpsised

Tõhususpõhised küpsised

Tõhususpõhised küpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise kohta. Me kasutame neid selleks, et paremini mõista, kuidas meie veebilehekülgi kasutatakse, et neid täiustada ja tagada nende hea välimus, sisukus ja toimivus.

Nende küpsiste kasutamiseks ei ole vaja teie nõusolekut. Te võite aga nendest keelduda.

Lisateave on saadaval meie isikuandmete kaitse põhimõtete alapeatükis „Küpsised“ (tüüp B).

Funktsionaalsed küpsised

Funktsionaalsed küpsised võimaldavad meie veebisaidil salvestada varem esitatud andmeid ning pakkuda teile nende põhjal täiustatud ja isikustatud funktsioone. Lisaks võimaldavad need kasutada teisi veebisaidi valikulisi funktsioone, mida soovime teile pakkuda.

Nende küpsiste kasutamiseks ei ole vaja teie nõusolekut. Te võite aga nendest keelduda.

Juhime tähelepanu, et küpsistest keeldumine võib piirata meie veebisaidi toimivust.

Lisateave on saadaval meie isikuandmete kaitse põhimõtete alapeatükis „Küpsised“ (tüüp B).

Nõusolekul põhinevad küpsised (turundus)

Nõusolekul põhinevaid küpsiseid salvestatakse ja kasutatakse ainult teie eelneval selgesõnalisel nõusolekul. Küpsiseid kasutatakse seejärel veebisaidiüleste töövahenditena. Need võimaldavad näiteks kuvada teile isikustatud veebireklaame ning analüüsida ja hinnata põhjalikult sihtrühmade ja kasutajate käitumisega seotud võimalusi. Selleks kasutatavate partnerite ja töövahendite loetelu on leitav siit.

Lisateave on saadaval meie isikuandmete kaitse põhimõtete alapeatükis „Küpsised“ (tüüp C).